Thursday, December 27, 2012

സ്ത്രീകള്‍ടെ നേരെ ഉള്ള അക്രമങ്ങള്‍ 2007 മുതല്‍ 2011 വരെ.

കേരളത്തില്‍ 2007 മുതല്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ, സ്ത്രീകളെടെ നേര്‍ക്ക് നടന്ന അക്രമങ്ങള്‍ടെ  ലിസ്റ്റ്, http://keralapolice.org എടുത്തു തരം തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അക്രമം നടക്കുന്നത് വീട്ടിനു ഉള്ളില്‍ തന്നെ ആണ്.  ബാക്കി വായന തുടങ്ങിയ ഗ്രാഫില്‍ സ്വയം വായിച്ചു എടുക്കാവുന്നത് ആണ്.  എങനെ എഴുതാന്‍ നോകിയിട്ടും ഒരു ഐം കിട്ടുന്നില്ല.

നോട്ട് :
1) കൊല്ലം റൂറല്‍ ആന്‍ഡ്‌ സിറ്റി വേറെ വേറെ 2011 മുതല്‍ ഉണ്ട്.  പക്ഷെ ബാക്കി data കളില്‍ രണ്ടും ഒരുമിച്ചു ആയതു കൊണ്ട്, 2011ല് റൂറല്‍ ആന്‍ഡ്‌ സിറ്റി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി.

2) ശതമാന കണക്ക് എടുത്തത്‌, എല്ലാം ടോട്ടല്‍ ക്രൈം എഗനെസ്റ്റ് വുമന്‍ എന്നതിനെ ബെയ്സ് ചെയ്ത് ആണ് ( അതായിത്, കേരളത്തിലെ ടോട്ടല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫ് ക്രൈംല്, ഈ എഴു കാറ്റഗറിയില്‍ ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് അല്ല.)

മുകളിലെ ചാര്‍ട്ടില്‍, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആക്രമണം നടന്നിരിയ്ക്കുന്നത് ഹസബാന്‍ഡ്/ബന്ധുകള്‍ ആന്‍ഡ്‌ മോലസ്റിംഗ് ആയതു കൊണ്ട്, അവ രണ്ടും, ജില്ല തിരിച്ചു ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ Tuesday, December 18, 2012

ഇരുള് - വെളിച്ചം - ചോര


തെയ്യം - പേടികളില്‍ നിന്ന് രക്ഷ, ജീവിതത്തിനു രക്ഷകൊടുക്കുന്ന രൂപങ്ങള്‍.

ഇരുട്ടും, വെളിച്ചവും  നന്മേയെയ്യം തിന്മേയെയും വേര്തിരിയ്ക്കുന്നു  അഥവാ, പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതപെടുന്നു.  

പക്ഷെ, കംമിംഗ് ടു തെയ്യം, അതില്‍ പ്രതികാരതിന്‍റെ ചുകപ്പ് കൂടെ കലരുന്നു.  ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടുള്ള തെയ്യം കഥകളില്‍ മിക്കതിലും, ഈശ്വര ചെയ്തന്യെം ഉള്ളവര്‍ ചതിയില്‍ മരണപെട്ടു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രൂപം ആണ് തെയ്യം, മിക്ക കഥകളിലും.

പൂണൂല്‍ അംശവടിയാക്കി, അധികാരം കൈവശം വരുന്നതിനും വളരെ മുന്നേ തുടങ്ങിയ ആചാരം ആണ് തെയ്യം എന്നാണു കരുതപെടുന്നത്.   നവീനശിലായുഗത്തിനോളം പഴക്കം കരുതപെടുന്നു.

പരശുരാമന്‍ കേരളം വാര്‍ത്തു എടുത്ത ശേക്ഷം,  പാണന്‍, വേലന്‍ തുടങ്ങിയ ജാതികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്ത കല എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  ആര്യന്‍മാര്കും മുന്നേ ഉള്ള കലായിട്ടും, ബ്രാമാണ്ണ്‍ര്‍ ഇതിനെ തകര്‍ക്കാനോ, ഇടപെടാനോ മുതിരാതെ ഇരുന്നതിനു കാരണം,  ചെണ്ട തുടങ്ങി മ്യൂസിക്ക് മുതല്‍, ചോര, കള്ളു, ഇറച്ചി വരെ എത്തി നില്കുന്നുന്ന എക്ട്രീം രൂപം ആയതു കൊണ്ട് ആവാം.  അതോ, തെയ്യം അരുളപാടില്‍ ഉള്ള സത്യങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ട് ഉള്ള ബഹുമാനം/പേടി ആണോ ?  ആവോ, അറിയില്ല.

നെല്ല് കുത്താന്‍ വന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീ, തവിട് തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്, തല്ലി കൊന്നു, അവസാനം, "ഉമ്മച്ചി തെയ്യം".  മരം മുറിയ്ക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, ധികാരം കാട്ടി മരം മുറിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ദേവിയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലപെട്ടു, മാപ്പിള തെയ്യമായ, മമ്മദ്.  മുസ്ലീം പണ്ഡിതനായ "ആലിത്തെയ്യം".  നാട്ടുകാരുടെ ഹീറോ, സുപ്രസിധ  കച്ചവ്ടകാരനായ, കടലില്‍ വെച്ച് ശത്രുകളോട് യേറ്റ് മുട്ടി മരിച്ച "ബപ്പിരിയൻ തെയ്യം".....അങനെ, മുതാളിതതിന്‍റെ ഇരയായ സാധാ സ്ത്രീ മുതല്‍, പണ്ഡിതന്‍, ഹീറോ, വില്ലന്‍ അങനെ പല പല മുസിലീം തെയ്യങ്ങളും വടക്കന്‍ മലബാറില്‍ സാധാരണം ആണ്.  (Neolithic കാലത്ത് ഇലക്ഷന്‍ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആവാം.)

രാമായണകഥാപാത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍, വിഷ്ണു-ശിവ അംശങ്ങള്‍ ഉള്ള തെയ്യങ്ങള്‍ വരെ ഈ ചെറിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് സുഘമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു.  ബാലി, ഗോദാവരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍/നദികളുമായി ബന്ധപെടുതാവുന്ന തെയ്യങ്ങളും ഉണ്ട്.  ഇത് കൂടാതെ, നാഗങ്ങള്‍, മുതല, പുലി തുടങിയ മര്‍ഗങ്ങള്‍ടെ രൂപത്തിലും തെയ്യം ഉണ്ട്.  സ്ത്രീകള്‍ടെ തെയ്യങ്ങള്‍ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ളത്.

ശിവനും പാര്‍വതിയ്ക്കും മക്കള്‍, ഗണപതി, മുരുകന്‍ തുടങ്ങിവര്‍ അല്ലെ ?  എന്നാല്‍, തെയ്യം കഥകളില്‍,  കണ്ടപ്പുലിപുലിമാരുതൻ, മരപ്പുലി, പുലിയൂര്‍കാളി തുടങ്ങി വേറെ കുറെ മക്കള്‍ ഉള്ളതും വായിക്കാം.

അമ്പലത്തിനു ഉള്ളില്‍ ചില ജാതികാര്‍ക്ക് കേറാനോ, പ്രാര്‍ഥിയ്ക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഇല്ലാതെ ഇരിന്നപോഴും, തെയ്യം ദൈവങ്ങള്‍, ഭക്തരെ കെട്ടി പിടിച്ചും, കുറി അണിയിച്ചും ആശാസം നല്‍കി.  വെള്ളാട്ടം മുതല്‍ മുടിയെടുക്കൽ വരെ മനുഷനും ദൈവവും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് ഉള്ള  കംമൂണികേഷന്‍ ആണ് തെയ്യത്തില്‍ ഉള്ളത്.  ഇടയ്ക്ക് ഇടനിലകാര്‍, സംസ്ക്രതം, ലാറ്റിന്‍ ഒന്നും  ഇല്ല.

വാട്ട്‌ എവര്‍, പറഞ്ഞു വന്നത് മാറി പോയി.  ഞാന്‍ ഈ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളിലും മറ്റും, തെയ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌, നന്മ്മയും തിന്മ്മയും കൂടെ ഉള്ള വഴക്കില്‍, നന്മ്മയുടെ ചോരയില്‍, തിനന്മ താല്‍കാലിക ജയം കണ്ടു എത്തുന്നു.

പക്ഷെ, ചോരയില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ത് എഴുനെല്‍ക്കുന്നതിലൂടെ, നന്മ്മ ഫൈനല്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നു.  ഈ വിജയം, ഇപ്പോഴും നന്മ്മ-തിന്മ്മ വഴക്കിനു ഇടയില്‍ കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശാസമായി വന്നു അനുഗ്രഹം നല്‍ക്കുന്നു.

തെയ്യം പടം എടുക്കുക്ക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ്.  എല്ലാ ആംഗിള്‍ല് നിന്നും, എല്ലാ തരം ഫോട്ടോകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.  പിന്നേ ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്ന് കരുതി നടന്നപ്പോള്‍ ആണ് ഇങനെ ഒരു ആശയം മനസ്സില്‍ വരുന്നത്.  ഇരുള്-വെളിച്ചം- ആന്‍ഡ്‌ ചുകപ്പു.  നാല് ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്തു, അതില്‍ പികാസയില്‍ വെച്ച് ഷേയട്ട് കൂട്ടി ഇട്ടതു, ഇതാ...

http://500px.com/photo/20833721

കൂടുതല്‍ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങള്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഫോട്ടോകള്‍ : 

മലയാളം വിക്കി പേജ് - തെയ്യം.

പോസ്റ്റില്‍ ഉള്ള ചില തെയ്യം വിവരങ്ങള്‍ മുകളിലെ ലിങ്കില്‍ നിന്നും എടുത്തത്‌ ആണ്.  ബാകി ഉള്ളത് എന്‍റെ അപാരമായ ബുദ്ധിയില്‍ നിന്ന് പുറപെട്ടതും.

ഒരു സെറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് :The Coorg - Where even Gods seek permission

Tuesday, December 11, 2012

ദി മല്ലൂവിയന്‍ ബ്രാണ്ട്സ്


മല്ലൂ ബ്രാന്‍ഡ്കളില്‍ ഫസ്റ്റ് ഓര്‍മ്മ വരുന്നത്  മലയാളം സിനിമആണ്.  കേരളം വിട്ടു, കര്‍ണാടകയില്‍ കേറിയ ടൈം, കോളേജ് ഹോസ്റ്റ്ലില് ബാക്കി ഉള്ള ചെക്കന്‍മാരുടെ എല്ലാം വിചാരം, മലയാളം സിനിമ എന്നാല്‍, ഡബിള്‍ ഓര്‍ ട്രിപ്പില്‍ എക്സ് പടങ്ങള്‍ മാത്രം ആണ് എന്നാ.  കൊറേ തല്ലു പിടിച്ചു.  നാഷണല്‍ ഫിലിം അവാര്‍ഡ്കള് പ്ര്ഘ്യാപിയ്ക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാം ആണ് ഓണം.  കാരണം, മലയാളം പടത്തിനു എന്തേലും ഉണ്ടാവും. കന്നഡ പടത്തിനു അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവാര്‍ ഇല്ല.

കെട്ട് വള്ളം, കഥകളി, ലുങ്ങി, മല്ലൂ ആക്സന്റ് തുടങ്ങി ഒരു ലോഡ് മല്ലൂ മുദ്രകള്‍ ഉണ്ട്.  അവ  അല്ലാതെ, ബിസിനസ് ലോകത്ത് മല്ലൂ എന്ന് മുഖതു പ്രിന്റ്‌ ചെയ്ത് വെച്ചിരിയ്ക്കുക്കന്നവ  - അതാണ്‌ വിഷയം.

സൌത്ത് കര്‍ണാടകയില്‍ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ടൈം ആണ്, പരഗന്‍, ലൂണാര്‍ ചെരുപ്പിന്‍റെ പരസ്യെങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്നത്‌.  ഡാ, ഇത് നമ്മടെ നാട്ടിലെ സംഭവം ആണ് ട്ടാ- എന്ന് ഡയലോഗ് അടിയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള ഒരു അവസരം.

പിന്നെ ചിന്തിച്ചപ്പോള്‍, വി ഗാര്‍ഡ്, ഡ്യൂറോഫ്ലക്കസ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ട്.  പക്ഷെ അവയ്ക്ക് ഒന്നും, ആ ഒരു  മല്ലൂ ടച് ഇല്ല.  ന്യൂട്രല്‍ ആക്സന്റ് ആണ്.  പിന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭീമ.  പക്ഷെ കടയില്‍ ചെലുമ്പോ, അധികം തമിഴുബ്രാന്‍ഡ് ഫീല്‍ ആണ്.

അങനെ ഇരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ആണ്, ആലൂകാസ്, മലബാര്‍  ജ്വലറികള് എല്ലാം വരുന്നത്.  തീര്‍ത്തും മല്ലൂവിയന്‍ ബ്രാന്‍ഡ്.  

ഒരു കുഞ്ഞി ടൌണ്‍., വിത്ത്‌ ഒരു പെട്രോള്‍ പംബ് ഉണ്ടോ - എന്നാല്‍ ഉറപ്പിച്ചോ, മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ് ആ കുഞ്ഞു സിറ്റിയില്‍ ഉണ്ട് എന്ന്.  കട്ടയക് കട്ടയ്ക്ക് മുന്നേറ്ന്നു ഗോകുലവും.

ആള്‍ ഇന്ത്യാ ലെവലില്‍ ഒരു ഞെട്ടിയ്ക്കല്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആയിരന്നു,  കല്യാണ്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഐശ്വര്യം റായി ബച്ചനെ വെച്ച് ചെയ്ത പരസിയം.  കുഞ്ഞു ആയി കഴിഞ്ഞു, അവര്‍ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പരസ്യെം ആയിരന്നു അത്.  ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ള പല ടോപ്‌ ക്ലാസ് ബ്രാണ്ടുകളും, ഐശ്വര്യയുടെ ആ റീ എന്ട്രി പരസ്യെത്തിനു വേണ്ടി കാത്തു നിന്നിരിയ്ക്കും.

മീഡിയയില്‍ ഉള്ള എക മല്ലൂവിയന്‍ ബ്രാന്‍ഡ്, ദി വീക്ക് ആയിരിയ്ക്കും.    മെഡിസിന്‍ ഫീല്‍ഡില്‍, ബ്രീത്ത്‌ ഈസി മുതല്‍, ഇന്ദുലേഖ വരെ ഉള്ള പലതും, പല ഉള്നാടുകളിലും കാണാം.

വേറെ ഒരു ബ്രാന്‍ഡ് ആണ് മാത അമൃതാനന്ദമയി.  പക്ഷെ അത് മല്ലൂ എന്ന ടച് മാറി കൊറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ലിസ്റ്റില്‍ പെടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.  ഹൌഎവര്‍, ആ രൌ ബ്രാന്‍ഡ്ന്‍റെ  ഗ്ലോബല്‍  റീച് ഭയങ്കരം ആണ്.  മതം/വിശ്വാസം  എന്നതില്‍ ഒതുങ്ങാതെ,  എന്ജിനിയറിങ്  വിദ്യാഭ്യാസം രംഗത്ത്‌ സ്വന്തം ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിയ്ക്കാന്‍ നടത്തുന്ന നല്ല ശ്രമങ്ങള്‍ അകാദമിക്ക് തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കപെട്ടിട്ടുണ്ട്.  കൊല്ലത് അടുത്ത് ഉള്ള ഇവരുടെ എന്ജിനിയറിങ് കോളേജിനെ പറ്റി വളരെ ബഹുമാന പൂര്‍വ്വം പലരം സംസാരിയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ലുലു സൂപ്പര്‍ മാര്‍കെറ്റ് ഗള്‍ഫില്‍ ഉള്ളത് പോലെ അല്ല എങ്ങിലും, ചെറിയ രീതിയില്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍ സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നത് ആണ് ഐശ്വര്യ സൂപ്പര്‍ മാര്‍കെറ്റ്.  അതേ പോലെ, കേരളത്തില്‍ മാര്‍ജിന്‍ ഫ്രീ കടകള്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍, അവയുടെ ഫ്രാഞ്ച്സി ആയി, കര്‍ണാടകയില്‍ പല സ്ഥലത്തും മാര്‍ജിന്‍ ഫ്രീകള്‍ വന്നൂ.  മിക്കവയും ഓണ്‍ട്ട് ആന്‍ഡ്‌ ഒപ്പറെറ്റട്ട് ബൈ മല്ലൂസ്.

ആന്ധ്രാ മെസ്/ഹോട്ടല്കളില്‍, നോണ്‍ ആന്ധ്രാകാരെ കൂടെ ആകര്‍ഷിയ്ക്കുന്ന പോലെ, മല്ലൂ ഹോട്ടലുകളില്‍ വേറെ ആള്‍കാരെ കാണുന്നതു കുറവ് ആണ്.  കോക്കനട്ട് ഓയില്‍ എന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് വിത്യാസം കൊണ്ട് ആണോ എന്തോ.

കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ രംഗത്തെ ഒരു വലിയ ബ്രാന്‍ഡ് ആണ് ശോഭ.   പക്ഷെ ശോഭയുടെ ഐ ടി ബിസിനസുകള്‍ എന്തോ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കേറി ബ്രാന്‍ഡ് ആയില്ല.  ചില കിടിലം ഇന്വോവേഷന്‍സ്സ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുനുണ്ടായിരന്നു എന്ന് കേട്ടിരുന്നു.  ഇപ്പൊ അറിയില്ല.

അപ്ഡേറ്റ് :

കമന്റ്‌ വഴി വന്ന മല്ലൂ ബ്രാണ്ട്സ് :
കോട്ടക്കല്‍ ആര്യവൈ.ശാല
Federal Bank
South Indian Bank
Asianet  << ഇത് മലയാളികള്‍ടെ ഇടെല്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്ല്ക്കുന്ന ഒരു ബ്രാന്‍ഡ്‌ അല്ലെ ?
Geojit

മൈ ഹസ്ബണ്ട് ആന്‍ഡ്‌ അദര്‍ അനിമല്‍സ് - ജാനകി ലെനിന്‍.

ഇപ്പോള്‍ വായന ജാനകി ലെനനിന്‍ എഴുതിയ മൈ ഹസ്ബന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ അതര്‍ അനിമല്‍സ് എന്നാ  സംഭവം ആണ്.

കുറച്ചു ആഴച്ചകള്‍ക്ക് മുന്നേ, ഫോറം ലാന്ഡ് മാര്‍ക്ക് ഷോപ്പില്‍, ഒരു ഗേള്‍ ഫ്രണ്ട്നു വേണ്ടി കിതാബ് തപ്പി നടന്നപ്പോള്‍, രണ്ടു ബട്ടര്‍ഫ്ലൈസ്സ് കേറി വന്നു.

പുസ്തങ്ങള്‍ നിരത്തി വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സെല്‍ഫ്കളില്‍ മിക്ക്പോഴും ഒരു  നിശബ്ദത ഉണ്ടാവും.   പലപ്പോഴും അത് ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്.  പക്ഷെ ചില സമയത്ത്, ചിലരുടെ ബഹളം - അതും ഒരു രസം തന്നെ.  ആ സെറ്റില്‍ പെട്ടവര്‍ ആയിരന്നു, ഈ രണ്ടു ബട്ടര്‍ഫ്ലൈസും.

ഒരു ഇരുപതു വയസ് പ്രായം ഉള്ള ഒരു ആണും പെണ്ണും.  ഡിന്നര്‍നു മുന്നേ ഉള്ള ടൈമിനെ മധുരമായി കൊല്ലാന്‍ അല്ലങ്ങില്‍ സിനിമ്മാ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ ഉള്ള വ്യാകം ഫില്‍ ചേയാണോ മറ്റോ കേറിയത്‌ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.  എന്തായാലും, അവരുടെ ചിരികള്‍, പ്രസരിപ്പ് എല്ലാം മായികം ആയിരന്നു.

ഓരോ റോയില്‍ കൂടെയും കടന്നു പോയി, പുസ്തകള്‍ടെ പേര്, എഴുത്യആള്‍, കവര്‍ന്‍റെ ഡിസിനെ അങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകത്തില്‍ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, പര്സസ്പം കളിയാക്കി, ജീവിതം ഉത്സവമാകി, അവര്‍, ഞാന്‍ നില്ല്കുന്ന റോയില്‍ വന്നു.

ആ ബുക്ക്‌ കണ്ടോ...അതിന്‍റെ പേര് കണ്ടോ...മൈ ഹസ്ബണ്ട് ആന്‍ അതര്‍ അനിമല്‍ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്,  ആ പെണ്‍കുട്ടി  giggle എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ദാനം ചെയ്തു.

ആ ബൂക്കിന്‍റെ പേര് കേട്ടതും, എന്‍റെ ശ്രദ്ധ, 'വീണ്ടും' ബുക്കില്‍ ആയി.  ഈശ്വരാ..അവര് ആ ബുക്ക്‌ എടുക്കല്ലേ...എടുത്താല്‍ തന്നെ, വേറെ ഒരു കോപി കൂടെ ഉണ്ടാവണേ എന്ന പ്രാര്‍ഥനയോടെ,  മുഘത് നീരസം നിറചു ഞാന്‍....  (ചുമ്മാ ഒരു കമ്പിനിയ്ക്ക്..... അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു നീര്സത്തില്‍ സീരിസയ്സ്നെസ് ചാലിച്ച് ചേര്‍ത്ത്, ലോകത്തോട്‌ മൊത്തം യുദ്ധം പ്ര്ഗാപിച്ചു നിന്ന്, ക്രിസ്റെന്‍ന്‍റെ ഷെയ്ഡസ്സ്, അന്‍പതില്‍ കൂടുമോ എന്ന് പേജുകള്‍ടെ ഇടേല്‍ പരതുന്നു  നീല ചുരിദാര്‍ന്നു ഒരു കമ്പിനി ആയികോട്ടെന്നു.)

എന്തായാലും, ബട്ടര്‍ഫ്ലൈകള്‍ രണ്ടും ജീവിതം എന്ന് ബോള്‍ഡ് ഇറ്റാലിക്സില്‍ എഴുതികൊണ്ട്, എന്നെ കടന്നു പോയി.

ബുക്ക്‌ ചാടി എടുത്തു, തലേല്‍ മുണ്ട് ഇട്ടു പുറത്തു കടന്നു.

Romulus Whitaker (റോം എന്ന് വിളിപേര്) എന്ന ഒരു  herpetologist, wildlife conservationist ഉണ്ട്.  മദ്രാസ് സ്നേയ്ക് പാര്‍ക്ക്,  The Andaman and Nicobar Environment Trust (ANET), and the Madras Crocodile Bank Trust എന്ന് തുടങ്ങി പലതിനും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ച ആള്‍ ആണ്.  മൂപരുടെ വൈഫ്‌ ആണ് ജാനകി ലെനനിന്‍.

തെറ്റ്.

ജാനകി ലെനിന്‍ എന്ന വ്യക്തിയെ, റോം എന്ന ആള്‍ടെ കെയര്‍ ഓഫ്‌ ഇല്ലാതെ തന്നെ പരിചയപെടുതാവുന്നത് ആണ്.  ഇവര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പല വീഡിയോകളും, നാഷണല്‍ ജിജോഗ്രഫി ഇന്നും കാണിയ്കുന്നു.  പ്രക്രതി , ജീവജാലങ്ങള്‍ ഇവയെ കാത്തു രക്ഷിയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള പല പല പരിപാടികളിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാള്‍ ആണ് ജാനകി.  ഇവരുടെ വീഡിയോകള്‍ കാനെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ്വലുകളില്‍ അവാര്‍ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവരുടെ ജീവിതം, വിത്ത്‌ റോം - അവരുടെ ചുറ്റും ഉള്ള, അവരുടെ വീട്ടില്‍ നടന്ന പല പല കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് ഈ ബുക്കില്‍ ഉള്ളത്.  ഓരോന്നും ഒന്നര രണ്ടു പേജ് ഉള്ള ചെറു ലേഘങ്ങള്‍ ആണ്.  മദ്രാസ്‌ ക്രോക്ക്ഡല്ല ബാങ്ക്ന്‍റെ ന്യൂസ്‌ ലെറ്റര്‍നു വേണ്ടി എഴുതിയവാ ആണ് ഇത്, ഇപ്പോള്‍ ബുക്ക്‌ ആയി വന്നിരിയ്ക്കുന്നഹ്ടു.  ചില കുറിപ്പുകളില്‍,  നാച്ചര്‍ എങനെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ സാധീനിച്ചു എന്ന് കാന്നാം.  ചിലതില്‍, ഇവരുടെ വീടിനു ചുറ്റം നടന്ക്കുന്ന പുലിയെ പറ്റി ഉള്ള കഥകള്‍., ചിലതില്‍ ലോകല്‍ ആള്കാരും, കാട്ടിലെ ജീവികളും തമ്മില്‍ ഉള്ള കോണ്‍ഫ്ലിക്ക്റ്റില്‍, ഇവര്‍ നടക്കു പെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍.

എഴുത്ത് നല്ല രസം ആണ്.  രണ്ടു ബ്ലോക്ക് അപ്പുറത്ത് താംസിയ്ക്കുണ്ണ്‍ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നു കഥകള്‍ പറയുന്ന പോലെ ആണ്.    ഇവര്‍ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം വായിക്കുമ്പോള്‍ അസൂയ തോന്നുന്നു.

കുട്ടികളില്‍ പ്രക്രതി സ്വനേഹം വളര്‍ത്താന്‍, പണ്ട് മനസ്സില്‍ വന്നു,  സാഹചര്യം കൊണ്ടും മറ്റും കാടും മറ്റും മറന്നവര്‍ക്ക് വായിച്ചു, ശോ എന്താല്ലേ - എന്ന് വിചാരിയ്ക്കാന്‍ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ബുക്ക്‌ ആണ്.

ഈ കിതാബ് ആവാഹിയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹം ഉള്ളവര്‍ക്ക് : http://www.flipkart.com/my-husband-other-animals-9381626723/p/itmdepnphb69jfru?pid=9789381626726&ref=4315b8d0-e7c2-4513-9815-cabe7d5ae26e&srno=s_1&otracker=from-search&query=janaki%20lenin

കൂടുതല്‍ ഇന്‍ഫോ ഓണ്‍ ജാനകി ലെനിന്‍  :

 Emmy Award for Outstanding News and Documentary Program Achievement, 1998
Best Photography Award, Progetto Natura 8th Stambecco d'Oro Nature Film Festival, Turin, 1997.
Nominated for Best Cinematography, Jackson Hole Wildlife Film Festival 1997
Emmy Nomination for Outstanding Individual Achievement in a Craft-Cinematographers, 1998 News & Documentary Emmy Awards.
Nominated for Best Animal Behaviour, Wildscreen Film Festival 1998.
Best Spot – 1st International Video Film Festival, Thiruvananthapuram (1995)

http://www.draco-india.com/janaki-lenin

Wednesday, November 28, 2012

ബോണ്ട്‌ഏട്ടന്‍ ആകാശം വീഴ്തുമ്പോള്‍.


പടം കണ്ട്.  ഒറ്റ വാക്ക്‌ റിവ്യൂ ആണേല്‍ - ന്യൂ.

ഇനി താഴോട്ടു ഉള്ളത്, പടം കണ്ടവര്‍ മാത്രം വായിക്കുക്ക.  അല്ലേല്‍ സസ്പെന്‍സ്  എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു, പടം കാണുന്നത് വെയ്സ്റ്റ്‌ ആവും.  റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ല, കഥ മൊത്തം ഏകദേശം അതേ പോലെ ഉണ്ട്.  കട്ട ബോണ്ട്‌ ഫാനുകള്‍ ഇതിനുള്ളില്‍ പടം കണ്ടുകാണും, എന്നാ പ്രതീക്ഷയില്‍ ആണ് ഇത് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ന്നത്.  എഴുതി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച ആഴ്ചയായി.

ഇനി ഞാന്‍ കണ്ട ബോണ്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ആകാശം വീഴ്ച.

പുതുമ - ഇത് തുടക്കം മുതല്‍ ഉണ്ട്.  ഒരു തുരങ്കും പോലെ ...അതിലെ ബോണ്ട് നടന്നു വരുന്നു, പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഡിഷും....അപ്പൊ റെഡ്‌ കളര്‍ ഇങ്ങനെ ചോര പോലെ ഒഴുകുന്നു.  ഇത് അല്ലെ  സാധാരണ തുടക്കം.  എന്നാ ഈ പടത്തില്‍ അത് ഒന്നും ഇല്ല. 

വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് , വണ്ടികള്‍ ആണ്.  MI6 ന്‍റെ വണ്ടി, ബോണ്ട്‌ ഇടയ്ക ഓടിയ്ക്കുന്ന വണ്ടി എല്ലാം നമ്മടെ ടാറ്റാന്‍റെ വണ്ടി..... ;) ച്ചാല്‍, ലാന്‍ഡ്‌ റോവര്‍ ആന്‍ഡ്‌ ജാഗ്വാര്‍.  ലാസ്റ്റ്‌ നമ്മടെ ആ പഴയ Aston Martin DB5 ഇറക്കുനുട്നു.  പക്ഷെ അത് വെച്ച്  സ്റ്റണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല.  ഇതിനു മുന്‍പ് ഉള്ള ബോണ്ട്‌ പടങ്ങളിലും ലാന്ഡ് റോവര്‍ എല്ലാം ഉണ്ട്.  പക്ഷെ, കുറെ കാലം കൂടി കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആണോ എന്തോ, ഒരു മാറ്റം ഫീല്‍ ചെയ്തു.

Q മാറി.  ഒരു ചെക്കന്‍.  മൂപ്പരുടെ വക ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഞെക്കുമ്പോ  ബോബ് പോട്ടുന്നുന്ന പോലെതെ  പേന ആണോ സാര്‍ ഉദേശിച്ചത്‌, എന്നാ സോറി  എന്ന്.

ആകെ പാടെ ബോണ്ടിനു കിട്ടുന്ന കിടിലം ഐറ്റം, ബോണ്ടിന്‍റെ കയ്യിലെ ഹസ്തരേഖയമയി ഒത്തു നോക്കി, ബോണ്ട് തന്നെ ആണേല്‍ മാത്രം ഷൂട്ട്‌ ചെയ്ന്ന ഒരു തോക്ക് ആണ്.  അത് ആണേല്‍, ഈ പാവത്തിന് (ബോണ്ട്‌നു) പൊട്ടിയ്ക്കാനും  കിട്ടുന്നില്ല.  പൂവര്‍ ചാപ്‌.

എനിക്ക്‌ തോന്നുന്നത്, ബോണ്ട്‌ മൂവികള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു.  ഐ മീന്‍, പേര്‍ ഡോളര്‍  സ്പെന്ദ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഏണിഗ്ഗ് രേഷിയോ വെച്ച് ഉള്ള  നോക്കുമ്പോള്‍. അത് കുറഞ്ഞു  കുറഞ്ഞു വരുന്നു.

സൊ, ഹൈ ഫീ സാധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി പൊട്ടിച്ചു ആള്‍കാരെ ഞട്ടിചു കൈ പൊള്ളണ്ടാ എന്ന് ആവാം.  ആള്‍സോ, ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍, അവതാര്‍ പോലെ ഉള്ള  പടങ്ങള്‍, ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ച് കിടിലം  കിടിലം ഐറ്റംസ് ഇറക്കുമ്പോ, ഇതേ പോലെ സാധാങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി,, അത് ബോണ്ടിനെ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചു കാശ് കളയുന്നത് ഒരു നല്ല മൂവ് ആയിരിയ്ക്കില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ ആയുധം, ഏറ്റവും പുതിയ മോഡല്‍  വണ്ടി എല്ലം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന  ബോണ്ടിന്, ഇത്തവണ രക്ഷ ബോണ്ടിന്‍റെ അപ്പച്ചന്‍റെ  തോക്ക്  ആണ്.  (ആ തോക്ക് കാണിച്ചപ്പോ, അതില്  A B എന്ന് ഇനിഷ്യല്‍. ഫാതര്‍ന്‍റെ പേര് അവറാച്ചന്‍ ബോണ്ട്‌ ആണോ എന്ന് ഞാന്‍ സംശചിച്ചു പോയി.)

വേറെ ഒരു ക്രിട്ടികല്‍ ആയുധം, ആന്‍ഡ്‌  വില്ലന്‍റെ വില്ലതരം തറ പറ്റിയ്ക്കുന്ന ആയുധം, ഒരു കത്തിയാണ് !!  ഹൈ ഏന്‍ഡ് ആയുധം ഒന്നും അല്ല.

മണി പെനി മുതല്‍ എം വരെ ഉള്ളവര്‍ എല്ലാം ഫീല്‍ഡ്‌ല് വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്തു കഴിവ് തെളിയിച്ചവര്‍ ആണ് എന്ന് കാണികളെ ബോദ്ധ്യപെടുതുന്ന്ടുനു.  വെറും ഡസ്ക് ജോബ്‌ അല്ല, എല്ലാം മുത്ത്‌കള്‍ ആണ് എന്ന്.

പോളിറ്റ്‌ക്കസ് നോക്കിയാല്‍, ഒരു കാലത്തെ ബോണ്ട്  പടത്തില്‍ എല്ലാം റഷ്യ അല്ലേല്‍ വേറെ രാജ്യം  നേരിട്ടോ, ഒളിഞ്ഞോ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ ആണ് ബോണ്ട് നേരിടുന്നത്.

പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ( ഐ മീന്‍ സ്റ്റേറ്റ്നു  കൈ ഉള്ള അക്രമത്തില്‍ നിന്ന്) കോര്‍പ്പറേറ്റ്കള്‍ നടത്തുന്ന കളികളെ എതിര്‍ത്ത് തോല്‍പ്പിയ്ക്കുന്ന ബോണ്ട്‌.

ഇപ്പോള്‍  ഉള്ള ബോണ്ട്‌ ആണേല്‍, പേര്‍സിനല് ലെവലില്‍ റിവനജ് എടുക്കാന്‍ നടക്കുന്ന വില്ലനെ ആണ് ഇടിച്ചു സുയിപ്പ്‌ ആക്കാന്‍ നോക്കുന്നത്.  വില്ലന്‍റെ എക ഉന്നം, പെര്‍സിനല് റിവനജ് മാത്രം ആണ്.

തന്‍റെ റിവന്ന്ജ്‌നോടൊപ്പം തന്‍റെ ജീവനം അവസാനിപ്പിയ്ക്കാന്‍, വില്ലന് മടി ഇല്ല.  വില്ലന്‍റെ മരണം, ബോണ്ടിന്‍റെ സ്കോര്‍ കാര്‍ഡില്‍ വരില്ല എന്ന് വരെ തോന്നി പോയിരുന്നു.

വേറെ ഒന്ന്, ശരിക്ക് ഇതില്  പഴയ പോലെ ബോണ്ട്‌ ഗേള്‍ ഉണ്ടോ ?  Vesper, ഇലക്ട്രാ കിംഗ്‌ എല്ലാം പോലെ ഒരു ലേഡി കഥാപാത്രം ഇല്ല.  പകരം ഉള്ളത് എം ആണ്.  എം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ്.

അതെ പോലെ, ഗേ ആണ് എന്ന് പ്രകടമായി കാണിയ്ക്കുന്ന വില്ലന്‍.  ആല്‍ഫാ മെയില്‍ ആയി നടക്കുന്ന ബോണ്ടില്‍ നിന്ന് "what makes you think this is my first time" .  എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല.   ബോണ്ട് വരെ ബൈ/ഗേ ആണ്/ആവാം എന്ന സൂചന, മാറി വരുന്ന ലോകത ആണ്  കാണിയ്ക്കുന്നത്. 

Wednesday, October 17, 2012

വേലന്‍ വൈദ്യർ ആന്‍ഡ്‌ കാന്‍സര്‍ ചികിത്സ.

കുറച്ചു കാലം മുന്നേ, എന്‍റെ വൈഫ്‌ന്‍റെ ഫസ്റ്റ് കസിന്‍ വിളിച്ചു.  അവന്‍റെ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് കുടലില്‍ കാന്‍സര്‍, ഫോര്‍ത്ത്‌ സ്റ്റേജ് ആണ്.  വയനാട്ടില്‍ ഒരു വൈദ്യർ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടു, വേലന്‍ വൈദ്യർ എന്നാണു പേര്.  അറിയാമോ , എങനെ അവിടെഎത്താം എന്ന് എല്ലാം ആയിരന് ചോദ്യംങ്ങള്‍.

ക്യാന്‍സര്‍നു ബദല്‍ മരുന്ന് എന്ന് പലപോഴും പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിടുണ്ട്, പക്ഷെ മിക്കതും വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയില്ലാ എന്നാണ് പൊതുവേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്.  എന്‍റെ വൈഫ്‌ ജോലി ചെയ്ന്നതും ക്യാന്‍സര്‍ മെഡിസിന്‍ റിസര്‍ച്ച്മായി ബന്ധപെട്ട് ആണ്. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്, ഒരു മരുന്ന് പല ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്നതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  ആ സിസ്റ്റം ഓള്‍ മോസ്റ്റ്‌ എറര്‍ ഇല്ലാത്ത സെറ്റപ്പ് ആണ്.  സൊ, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നില്‍ വരുന്ന അത്രേം എഫ്ക്ക്റ്റ്‌, കൊളിട്ടി ബാക്കി ഉള്ളവയ്ക്ക് കിട്ടുമോ, എന്ന് എല്ലാം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്തായാലും, അവന്‍ വിളിച്ചപ്പോ, ക്യാന്‍സര്‍ന്‍റെ പേരില്‍ മുതല്‍ എടുപ്പ്, പണം തട്ടിപ്പ്‌ ഇഷ്ട്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഇതും അതേ പോലെ ആവാം, വാട്ട്‌ എവര്‍, തപ്പി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു.  വയനാട്ടില്‍ ഉള്ള പല ഫ്രണ്ട്‌സിനെ വിളിച്ചപ്പോള്‍, ആര്‍കും ഈ വേലന്‍ വൈദ്യർ എന്ന ആളെ പറ്റി ശരിയ്ക് ഓര്‍ ഫസ്റ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ ഇന്‍ഫോ ഇല്ല. 

അവനെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞൂ.  അവര്‍ക്ക്‌ ഈ ഒരു വൈദ്യർരെ പറ്റി ഇന്‍ഫോ കൊടുത്തത്, ഇതേ പോലെ കാന്‍സര്‍ വന്നു, ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു "മാറിയ", അവര്‍ക്ക്‌ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ ആയിരുന്നു.

എന്നാ പിന്നെ പോയി നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇതിനായിട്ടു, മൈസൂര്‍, HD കോട്ട വഴി തിരുനല്ലിയ്ക്ക് പോയി.  വൈദ്യർരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോള്‍, രോഗിയെയും കൊണ്ട് വന്നാല്‍ നല്ലത്, അല്ലെല്ഗില്‍ മൊത്തം വിവരം പറയാന്‍ ഉള്ള ആള്‍ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു.  സൊ, രോഗി ഇല്ലാതെ ആയിരന്നു പോയത്.   അവിടെ ചെന്നപ്പോള്‍, കൊറേ പേര് ഉണ്ട്, ബാംഗ്ലൂര്‍ല് നിന്ന് വന്ന മൂന്നു സെറ്റ്‌ ആള്‍കാര്‍, ഒറീസയില്‍ നിന്ന് ഉള്ളവര്‍ അങ്ങനെ പലരും.

വൈദ്യർരെ കണ്ടു രണ്ടു ആഴ്ചയ്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി.  എല്ലാം പച്ച മരുന്ന് ആണ്, രണ്ടു ആഴ്ചയില്‍ കൂടുതല്‍ ഇരിയ്ക്കില്ല.  മൊത്തം 350/- ആയി.

അങനെ ആ ആന്റി മരുന്ന് കഴിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി.  കൂടെ കീമോ ചെയ്നുണ്ടായിര്‍ന്നു.  പക്ഷെ കീമോ ചെയ്തു കൊണ്ട് മാറില്ല, ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിയ്ക്കണം എന്നായിര്‍ന്നു ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞത്‌.

വേലന്‍ വൈദ്യർ കൊടുത്ത മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ, ഈ ആന്റിയുടെ കൊളിടി ഓഫ് ലൈഫ്- അത് നല്ല രീതിയില്‍ മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങി.  അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു സ്കാന്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍,  മുന്‍പേ കാന്‍സര്‍ വന്ന ഏരിയയില്‍ ഒന്നും ഒറ്റ കാന്‍സര്‍ സെല്‍സ്സ് ഇല്ലാ എന്ന് കണ്ടു.  പക്ഷെ ലിവര്‍ല് പുതിയ കാന്‍സര്‍ സെല്‍സ്സ് കണ്ടു.  വേലന്‍ വൈദ്യർ അതിനു വേറെ മരുന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങി.

എന്തായാലും, നാലാം സ്റ്റേജ് ല്, ഈ ആന്റിയെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊഴ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലും കാണുന്നു.  വളരെ വളരെ മാറ്റം ആണ്.  കീമോ ചെയ്ന്ന സമയത്ത് ഉള്ള വിഷമങ്ങള്‍ അല്ലാതെ, ബാക്കി എല്ലാം വളരെ നോര്‍മല്‍ ലൈഫ് തന്നെ ആണ്.

നാലാം സ്റ്റേജ് ല് നിന്ന്, ഒറ്റ കാന്‍സര്‍ സെല്‍ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ എത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു എങ്കില്‍, ലിവ്‌റില്‍ ഇപ്പോള്‍ (തുടക്കത്തില്‍) കണ്ട ക്യാന്‍സര്‍സെല്‍സ്സും വേലന്‍ വൈദ്യർക്ക് തന്നെ മാറ്റാന്‍ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു.

എന്തായാലും, വേറെ ആര്‍ക് എങ്ങിലും ഈ ചികിത്സ പരീക്ഷയ്ക്കുന്നു എങ്കില്‍, പ്ലീസ്‌ നോട്ട് - ഈ  ഒരു കേസ്ല് രക്ഷപെട്ട് എന്ന് വെച്ച്, എല്ലാം രക്ഷ പെടണം, ആര്‍കും സൈഡ് എഫ്ക്ക്റ്റ്‌ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒന്നും പറയാന്‍ പറ്റില്ല.  ഞാന്‍ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രെമേ വേലന്‍ വൈദ്യർന്‍റെ അടുത്ത്, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി സക്സസ് സ്റ്റോറികള്‍ എല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടവയാണ്.  ഈ ചികിത്സ പൂര്‍ണമായും സേഫ് ആന്‍ഡ്‌ 100% ഫലം തരുന്നു, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട്‌ വിട്ടോ - എന്ന് അല്ല ഈ പോസ്റ്റ്‌ന്‍റെ ഉദേശം. കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ട്, എനിക്ക്‌ ഡയറക്റ്റ് പരിചയം ഉള്ള ഒരാള്‍ക് ഇത് നല്ല റിസള്‍ട്ട് തരുന്നു.  ചിലരുടെ കേസ്ല്, ദിസ്‌ മേ ബി വര്‍ത് ട്രയിംഗ്.

തിരുനെല്ലി അമ്പലതിന്‍റെ വളരെ അടുത്ത് ആണ് ഈ സ്ഥലം.  അമ്പലത്തിലെയ്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെ പോയി, തിരുനല്ലി എത്തി, അവിടെ ആരോട് ചോദിച്ചാലും  വേലന്‍ വൈദ്യർ ചികിത്സ നടത്തുന്ന റൂം കാണിച്ചു തരും.  ടൌണില്‍ തന്നെ ആണ് ഇതും.    വേലന്‍ വൈദ്യർന്‍റെ അസിസ്റ്റന്റ്, വിജയന്‍ എന്ന ആളെ വിളിച്ചു കാര്യംങ്ങള്‍ തിരക്കാം.

വിജയന്‍ : 09745176332
വേലന്‍ വൈദ്യർ : 09946926480

Thursday, September 13, 2012

Who are you people ? നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ?


ബാംഗ്ലൂര്‍ കൊറേ ഫ്ലാറ്റുകള്ടെ് വില തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നര കോടി മുതല്‍ ആണ്.  ഒരു സ്ഥലത്ത്  സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ഗ്ങ   വില അഞ്ചര കോടി, വില മാത്രം അല്ല, അവിടെ വില്പ്പ ന ബൈ ഇന്വിറ്റെഷന്‍ ആണ്.  അവര് ബാക്ക ഗ്രൌണ്ട് ചെക്ക്‌ എല്ലാം നടത്തി സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്ത ആള്കാര്ക്ക് ‌ മാത്രേ അവര് വില്കൂ്ക .  (അവിടെ 46% ഫ്ലാറ്റ്‌കള് വിറ്റ് പോയി എന്നതാണ് വേറെ ഒരു ന്യൂസ്‌.)

മുപ്പതു  ലക്ഷം മുതല്‍ കോടികള്‍ വരെ  വില ഉള്ള ഇഷ്ട്ടം പോലെ കാറുകള്‍ റോഡില്‍ കാണാം.  ഇവ എല്ലാം വാങ്ങുന്നത് മാത്രം അല്ല, ഡെയിലി ആയിരങ്ങള്‍ ചെലവ് ആണ്.

ഇതേ പോലെ ലക്ഷറി കോടികള്‍ മുടക്കി ആസ്വദിയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ്‌ ആള്കാടര്‍ ഉണ്ട്, നമ്മടെ ചുറ്റും.

മുപ്പതോ നാല്പതോ ആയിരങ്ങള്‍ കൊടുത്തു ഫോണ്‍ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നവരെ അറിയാം, അതിനു വേണ്ടി (ഐ മീന്‍, അത് സ്വന്തമാക്കാന്‍ വേണ്ടി) അവര് മുടക്കുന്ന എഫേര്റ്റ്  മനസിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നു.  അതേ പോലെ ഒരു 15 ലക്ഷം വില വരുന്ന കാറ്,  30-40 ലക്ഷം ഫ്ലാറ്റ്‌ - ഇത് എല്ലാം വാങ്ങാന്‍ വേണ്ടി വരുന്ന effort മനസിലാകാന്‍ പറ്റുന്നു.

പക്ഷെ, ഈ കോടികള്ടെട കളി വരുമ്പോ, പിടി കിട്ടുന്നില്ല.  അതും ഇത്ര അധികം ഫ്ലാറ്റുകള്‍ ടൌണ്ല്  വിറ്റ് പോകുന്നു.  ആരാ ഇത് എല്ലാം വാങ്ങുന്നത് ?  എനിക്ക്‌ ഒരു വിധം വലിയിഫ്രണ്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌  പരിചയകര്‍ സര്ക്കി്ള്‍ ഉണ്ട്.  അത് കൂടാതെ,  ഈ പരിചയകാരുടെ /ഫ്രണ്ട്സ്സ്നു ഉള്ള  അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആന്‍ഡ്‌ പരിചയകാരെ  പറ്റി ഒരു ധാരണയും ഉണ്ട്.  എവിടെ എവിടെയും ഇതേ പോലെ പണകാരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല.

പണ്ട് ഉണ്ടായത് പോലെ ഐ ടി ബൂം, അല്ലേല്, കോഫീ ബോര്ഡ്്‌ പോയപ്പോ, കൊഫീയ്ക് വില കിട്ടിയ പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥകള്‍ ഒന്നും ഇപ്പോള്‍ ഇല്ല.  

സൊ, ആരാണ് ഈ കോടികള്‍ കൊടുക്കുന്നവര്‍ ?  എന്റെ് മിഡില്‍ ക്ലാസ്‌ തലയ്ക്ക് പ്രോസസ് ചെയാന്‍ പറ്റാത്ത എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ?

ഇവരില്‍ ചിലര്‍  പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഓര്‍ കൈകൂലി വാങ്ങുന്ന സര്ക്കാ ര്‍ ജോലികാര്‍/ബിനാമിയോ , ഡോളര്‍/യൂറോ മാറി ഇന്ത്യന്‍ രുപ്പി ആകുന്ന്വര്‍ ആവാം.  പക്ഷെ 100%  ആ കാറ്റഗറി ആള്കാ്ര്‍ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാകി എല്ലാം ആരാണ് ?
വേറെ ഒന്നിനും അല്ല, അറിയാനും, പറ്റുമെങ്കില്‍ അവരെ പോലെ പണക്കരന്‍ ആവാനും വേണ്ടിയാണ്

Friday, August 10, 2012

നാല് +1 പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു കുട്ടി സ്രാങ്കും......കരയിലെ ഏറ്റവും പ്രതാപശാലി, ആ കാലത്തെ കണക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും പഠിപ്പ് ഉള്ള പെണ്ണ്. അവള്‍ ആണ് ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് വന്ന്, ജീവിതം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത്.
പിന്നെ വന്നത് :  ആ കരയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരി. നാട്ടില പണകാരന്‍ വരെ പുറകെ നടക്കുന്ന പെണ്ണ്. 
ലാസ്റ്റ്‌ വന്നത് കാളി. ബാക്കി രണ്ടു പേരും കരയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്‌ ഓഫ് ദി ലൈനില്‍ വരുന്നവര്‍, ഏറ്റവും ആരാധന/ബഹുമാനം ഉള്ളവര്‍ ആണെങ്കിൽ, കാളി ആ കരയിലെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവള്‍ ആണ്. കുട്ടിസ്രാങ്ക് തന്‍റെ ജീവിതം പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി സെലക്ട്‌ ചെയ്യുന്നത് കാളിയെ ആണ്.
നാലാമത്തെ പെണ്ണ്, ആ കഥാകാരിയാണ്.  കാളിയുടെ നാവ് ആകുന്ന സ്ത്രീ.  കാളിയുടെ ആണു കാരണം, കാളിയോട് അസൂയ ഉള്ളവള്‍...

കാളിയുടെ മൌത്ത് പീസ്‌ മാത്രമാണോ അവര്‍ ?  അല്ലാ എന്ന് തോന്നുന്നു.  സ്വന്തം ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് അവരുടെ സംസാരം അധികവും.    
ശരിയ്ക്കും, ആരാണ് സംസാര ശേഷി ഇല്ലാത്തവള്‍ ?  കാളി അല്ലല്ലോ....പറയാന്‍ ഉള്ളത് പേപ്പറിൽ എഴുതി, സംതൃപ്തി തേടാന്‍ നോക്കി, ബാക്കി പറയാന്‍ ഉള്ളത് ബാക്കി വെച്ച് പോയ അവൽ അല്ലേ കൂടുതല്‍ മൂക?  കാളിയ്ക്ക് സ്വന്തം പേടി, സ്നേഹം എല്ലാം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാന്‍ എങ്കിലും ആകുന്നുണ്ട്.  പക്ഷെ ഇവര്‍ക്കോ?  സൊ, ഇവര്‍ അല്ലേ ശരിക്കും മൂക?

മൊത്തം,  പോസ്റ്റ്‌, ദേ, ഇവിടെ ഇണ്ട് 

http://www.m3db.com/node/28932

Wednesday, July 25, 2012

വേതാളഗ്രാഫി.

കാലചക്രതിനു റിവേര്‍സ്‌ ഗിയര്‍ ഇണ്ടാ ?  ഇണ്ടാവും.  ഇല്ലേല്‍ ഇണ്ടാക്കാന്‍ ആണല്ലോ, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, മെമ്മറി, മെമ്മറി കാര്‍ഡ് എല്ലാം.

ഈ ചക്രത്തെ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ മാത്രം കാണുന്ന സീന്‍ ആണ്, നമ്മടെ പൂര്‍വ്വാ ജന്മമ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, സോറി, വേതാളഗ്രാഫി കാലം.

കോളേജ്‌ പഠനം എന്ന വ്യാജേന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കര്‍ണാടകയില്‍, സ്റ്റേറ്റ് വിട്ടു, സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആയി പാറി പറന്നു നടക്കുന്നു നാല് മല്ലൂ ജന്മങ്ങള്‍ ആയിരന്നു ഞങ്ങ.

ഇടയ്ക്ക്, കോളേജില്‍ ക്യാമറ, ഫോട്ടോ ഫിലിം എന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് അടിച്ചു വീശുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആണോ എന്തോ, electronics വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട്, സഫറിംഗ് ഫ്രം ഡയോഡസ്സ്  ആന്‍ഡ്‌ കപ്പാസിറ്റര്‍ ഒരു അംജത് എന്ന ബാലന്‍, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വര്‍ഷം തീരുന്ന ടൈംമില് , അവന്‍റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഞങ്ങടെ ഗ്യാങ്ങിന്‍റെ കയ്യില് തന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

ഈ പരിസരത്തെ ഒറ്റ ലോക്ക ശരിയില്ലഡാ ,ശ്രാവണ ബെലഗോലയില്‍ ഉള്ള മല കേറി, ഗോമടെശരന്‍റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാഡാ , എന്നും പറഞ്ഞു,  അവനേയും, കൂടെ ഗുരു പ്രസന്ന, ബാലാജി അങനെ കൊറേ പേരയും കൂട്ടി, എല്‍ദോസ്‌, ആന്‍ഡ്‌ ഞാന്‍ മല കേറി.


മല കീഴടക്കുന്ന അവസരത്തില്, ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക്, ഇവരെ എല്ലാം പിടിച്ചു നിര്‍ത്തി, ഞാനും എല്‍ദോസം പൊരിഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്.

അവസാനം മലടെ മുകളില്‍ എത്തി, അവിടെയ്യം എല്ലാവരെയും നിര്‍ത്തി, ഇരുത്തി, തൂക്കി ഇട്ടു എല്ലാം ഫോട്ടോ  എടുത്തു.  എനിട്ടും തപം അടങ്ങാത്ത, അവടെ ഉള്ള പ്രതിമ, സ്തൂപം, പില്ലര്‍, തേങ്ങാ മുറി എല്ലാം നിന്നും കിടന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫി.  ഫോട്ടോഗ്രഫിയോടു ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പോസ് ചെയ്തു ക്ഷീണിച്ച മോഡല്‍സ്സ്നെ ഹോസ്റല്‍ അനുഭവം നുകരാന്‍  പറഞ്ഞു വിട്ടു, എല്‍ദോസും  ഞാനും  എവിടെയോ സൈഡ് ആയി.

പിറ്റേന്നു തന്നെ, ഹാസനില്‍ പോയി, ഫിലിം വാഷ്‌ ചെയാന്‍ കൊടുത്തു.  ഫിലിം വാഷ്‌ ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് വരെ, ഫിലിമില്‍ പകര്‍ത്തിയ കലാരൂപം, ഇവന്‍മാര് ശരിയ്ക്ക് പ്രിന്റ്‌ ചെയ്മ്മ്മോ ഇല്ലയോ എന്ന് എല്ലാം ഓര്‍ത്തു, പ്രസവിയ്ക്കാന്‍ നില്‍ക്കുന്ന ലേഡിയെ പോലെ, (ലേഡി ടു ബി പ്രസവിക്കഫൈ) അവിടെ തെക്കും വടക്കും നടന്നു.

ലാസ്റ്റ്‌ പറഞ്ഞ ടൈം, കടേല് ചെന്ന്, സ്ലിപ് കൊടുത്തു, കാത്തു നിന്ന്.  ബില്‍ അടിച്ചു, മുപതു രൂപ്പാ എന്ന്.

രണ്ട് പേരും ഫേസ് ടു ഫേസ്.  ഞാനും എല്‍ദോസും.  വാഷിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രിന്റിഗ് ഓഫ് ഒരു റോള്‍ പടം എങ്ങനെ പോയാലും 200/- അടുത്ത് വരണം.  ഇനിയിപ്പോ, നമ്മള്‍ സ്രഷ്ടിച്ച കലാരൂപങ്ങള് കണ്ടു, ഇമ്പ്രേസ്‌ ആയി ഇവന്‍മാര് കാശ് വേണ്ടാ എന്ന് വെച്ചാ....

ലാസ്റ്റ്‌ വിറയ്ക്കുന്ന കരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പായ്ക്കറ്റ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പ, കാലി ഫിലിം.  ഡേയ്....എവിടെഡാ നമ്മടെ കലാരൂപങ്ങള്‍ എന്ന ചോദ്യംതിനു, ഫിലിം വാഷ്‌  ചെയ്തപ്പോ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പ്രിന്റ്‌ ചെയാന്‍ ഉള്ള ഒറ്റ പടം ഇല്ലായിര്‍ന്നു, അതാ മുപതു രൂപപ മാത്രം, വിച് ഈസ്‌ ഫിലിം വാഷിംഗ് കോസ്റ്റ്‌.


എന്നാലും ഇങ്ങനെ വരാന്‍ ചാന്‍സ്‌ ഇല്ലല്ലോ, മാക്സിമം ഫോക്കസ്‌ ചെയ്തു, പടം മുട്ടന്‍ ക്ലിയര്‍ ആയപ്പോ മാത്രം എടുത്ത പടങ്ങള്‍ ആണല്ലോ..നിങ്ങടെ ഫിലിം പ്രിന്റ്‌ ആന്‍ഡ്‌ വാഷ്‌ ചെയ്ന്ന യന്ത്രം ശരി ഇണ്ടാ എന്ന് എല്ലാം ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി.

എന്താ പറ്റിയെ എന്ന് കോയി പിടുത്തം നഹി.    ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം  ഇണ്ടാവും, ആല്ലാതെ ചാന്‍സ്‌ ഇല്ലേ ഇല്ലാ എന്ന നിഗമത്തില്‍ എത്തി, രണ്ടും.


ആ  പൊരി വെയിലത്ത്‌ മലകേറി ഈ പോസ്റ്റ്‌ മൊത്തം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത  അംജത് ആന്‍ഡ്‌ ടീമിനെ എന്ത് പറഞ്ഞു അടക്കും എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല.  പോയി പണി നോക്കാന്‍ പറഡാ....നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള കിടിലം ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരുടെ അടുത്ത് പൊട്ടാ ക്യാമറ കൊണ്ട് വന്നു തന്നിട്ട്, നമ്മളെ മല കേയട്ടി...അവനെ ഞാന്‍...എന്ന് എല്ലാം മസില് പെരുക്കി തിരിച്ചു  പോയി.

പിന്നെയും കാല ചക്രം കൊറേ കറങ്ങിയപ്പോ ആണ് മനസിലായത്, ലോ ക്യാമറ SLR ആയിരന്നു, അതില് അപാര്ചാര്‍, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ അങനെ എന്ത് എല്ലാമോ ഇണ്ടായിന്നു എന്ന് എല്ലാം


വിരാജ്പെട്ടയില്‍ വെച്ച് ആണ്, ഒരു എസ് എല്‍ ആര്‍, എസ് എല്‍ ആര്‍ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പയറ്റുന്നത്.  രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു, ഒരു Zenith എസ് എല്‍ ആര്‍ വാങ്ങി, അന്ന് ആ സ്റ്റുഡിയോകാരന്‍ (പേര് രാധു ) പറഞ്ഞു  തന്ന സെറ്റിംഗ് വെച്ച് പരീക്ഷണംങ്ങള്‍ ആയിരന്നു.  ഒരു പേപ്പറില്‍ സെറ്റിംഗ് എഴുതി വെച്ച്, ക്ലിക്ക്‌ ചെയം.  എനിട്ടു പ്രിന്റ്‌ ആയി വരുന്ന പടത്തിലെ റിസള്‍ട്ട് നോക്കി അനാലിസിസ്.  ഇത് ആയിരന്നു അന്ന് ചടങ്ങ്.


പിന്നെ, രാധുന്‍റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ, വേറെ ഒരു സെനിത് വാങ്ങി.  അത് ഇപ്പോഴും വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാവണം.  പക്ഷെ, ഇടയ്ക കാണാത്ത  ആയോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്.


ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു നിക്കുന്നു :


Thursday, July 5, 2012

നീച്ചന്‍ ആന്‍ഡ്‌ യാത്രകള്‍.


ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്കാന്‍  വേണ്ടി,  തിരുവനന്തപുരം പരിസരത് പോയി, പോയ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആണ് വെളിപാട് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇനി തല്‍കാലം ചെയാന്‍ ഒന്നും ഇല്ല.  വീട്ടുകാരുടെ കണക്കില്‍ ഞാന്‍ വീണ്ടും കേറാന്‍ നാലഞ്ചു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്.  പണ്ട് എപ്പോഴോ തൊടുപുഴയില്‍ പോയപ്പോ പുഴയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ പറ്റിയില്ല എന്ന വിഷമം  തീര്‍ക്കാന്‍, അങ്ങോട്ട്‌ പോയി.  അവിടെ നിന്ന് പാലായ്ക്.  നല്ല ഓര്‍മ്മ ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയ്ക്ക് ആണ് പാലായില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചു തൊടുപുഴയ്യ്ക്‌ പോയത്.  എന്തിനാ തിരിച്ച് തൊടുപുഴ  ?  ആ...ആര്‍ക്ക് അറിയാം.  അവിടെ ഏതോ ലോഡ്ജ് പോലെ ഉള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ കേറി.

ഒരു ഏഴു മണി എട്ടുമണി ആയപ്പോ, നെന്മ്മാറയ്ക്ക് മുകളില്‍, നെല്ലിയാമ്പതിയില്‍ ജോലി ചെയ്ന്ന അരുമ സിസ്റ്റര്‍നെ  ഓര്‍മ്മ വന്നു.  അടുത്ത ദിവസം ദിവസം വരെ കാത്തു ഇരിയ്ക്കാന്‍ ഞാന്‍ സാദാ മനുഷന്‍ അല്ലല്ലോ.

ഉറക്കം തൂങ്ങി നില്ല്കുന്ന ...അല്ല കൂര്‍ക്കം വലിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന തൊടുപുഴ സിറ്റിയില്‍ ബസ്സ്‌ തുടങ്ങിയ പബ്ലിക്‌ ശകടം തപ്പി, തപ്പി നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ തീ ദ്രാവകമായി.   കൂട്ടത്തില്‍, മധുരയ്ക്‌ പോകുന്ന ഒരു മിനി ലോറി ഡ്രൈവര്‍ കിട്ടി.

 ചെറുപ്പത്തിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ, ചോരതിളപ്പിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ, അതോ ചോരയില്‍ അലിഞ്ഞു കേറിയതിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ..... മധുരയും, കോയമ്പത്തൂര്‍ തമ്മില്‍ മനസിലെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മേടിച്ചു.  അറിയാത്ത വഴിയില്ലൂടെ, ഡ്രൈവര്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാര്‍ടിടെ കൂടെ കത്തിയും വെച്ച്, എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി.  ഉറക്കം തെളിയുന്നത്,  തിണ്ണ്‍മിടുക്ക് കാട്ടി,  സൂര്യനെ വെല്ലുവിളിചു കൊണ്ട് ചന്ദ്രന്‍ കത്തി നില്‍ക്കുന്ന സമയം.  സ്ഥലം, ചന്ദ്രന്‍റെ കാലടിയ്ക്ക് താഴെ.  ആ ഒരു sky മാര്‍ക്ക്‌ മാത്രം, ലാന്‍ഡ്‌ മാര്‍ക്സ്‌ ഒന്നും ഇല്ല.

സംസാരത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മധുരയ്ക്ക്‌ ആണ് പോകുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന സത്യം തിരിച്ചു അറിഞ്ഞു.  മധുരയും, കോയമ്പത്തൂരും തമ്മില്‍ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ അപ്പോഴേയ്ക്കും സോള്‍വ്‌ ആയി, രണ്ടും  യഥാ സ്ഥാനത് അവര് പോയി നിന്ന്.

മധുരയ്ക്‌ പോയാലോ എന്നായി, മനസ് എന്ന മന്ത്രവാദി.  ഒരു മിനിലോറിയുടെ ദിശയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാന്‍ ഉള്ളത് അല്ല ഞാന്‍ എന്ന അറിവ് ശക്തം ആയത് കൊണ്ട്, തെറ്റ് തിരിച്ചു അറിഞ്ഞ സമയം, സ്പോട്ടില്‍ അത് തിരുത്തണം എന്ന്, തിരുത്തല്‍ വാദി.

പേര് അറിയാത്ത സ്ഥലത്, ഏതോ മരത്തിനു അടിയില്‍, മരത്തെ താങ്ങി നിറുത്തി, ഉറക്കത്തെ വശീകരിച്ചു.  എളുപ്പം ആയിരന്നു.  മിനി ലോറിടെ ഉള്ളിലെ ചൂട്, ഷെയ്ക്ക്‌ വെല്‍ ബിഫോര്‍ യൂസ് മാതിരി യാത്ര എല്ലാം കൊണ്ട്, നിദ്രാ ദേവി, വേഗം ലൈന്‍ ആയി.  ലൈന്‍ ആയാല്‍, കൂടെ വിളിച്ചു കിടത്തി ചൂട് പകരുന്നത് ആണ് ധര്‍മ്മം.  (ആ കാലത്തും, ധര്‍മ്മ പരിപാലനവും, നമ്മടെ റോള്‍സ് ആന്‍ഡ്‌ റെസ്പോണ്‍സ്ബിലിറ്റിയില്‍ പെടും.)

നേര വെളുക്കുന്നതിനു മുന്നേ, ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു.  യാത്ര തുടരാന്‍ ശകടം വേണം.  ശകടം അനെക്ഷിയ്ക്കാന്‍ ആണേല്‍,പോകാന്‍ സ്ഥലം വേണം.  അറിയാവുന്ന തമിഴ് വെച്ച് കീച്ചി, അടുത്ത സ്ഥലം തേനി അല്ലങ്ങില്‍ ഉസല്ലാംപെട്ടിയാണ് എന്ന് ഗണിച്ചു കണ്ടു പിടിച്ചു.  ഉസലാംപെട്ടി പെണകുട്ടി, മുത്ത്‌ പേച്ചു, നമ്മടെ വീക്ക്‌നസ് ആണ്.മാലാശ്രി സിസ്റര്‍ ശുഭാശ്രീ ആണ് മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞത്.

ഉസലാം പെട്ടിയില്‍ പോയി, ഒരു സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കാരണം, തേനിയ്ക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയില്‍ കേറി.  അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിലും ലോറിയിലും കാല്‍ നട ആയും, പൊള്ളാച്ചി വഴി, കോയമ്പത്തൂര്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാലകാട്.  പാല്കാട്‌ എത്തിയപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ ബസ്‌..,  നെന്‍മാറയില്‍ നിന്ന് ഒരു ജീപ്പ് വീതി മാത്രം ഉള്ള റോഡു വഴി, പോത്തുണ്ടി ഡാമിനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി, നെലിയാംപതി യാത്ര, ഈ ഉഗ്രന്‍ കാന്‍സല്‍ ചെയ്തു.  സിസ്റര്‍ സ്നേഹം, ഭും.

ബാംഗ്ലൂര്‍ എത്തി, അവിടെ നിന്ന് അരസിക്കര ഉള്ള ജയന്തിനെ കാണാന്‍ ഉള്വിളി.  ഉള്‍വിളികള്‍ ആണ് ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓക്സിജന്‍..

അടുത്ത വണ്ടിയില്‍ കേറി തുംകൂര്‍.,  അവിടെ ഉള്ള ഒരു സുഹുര്‍ത്തിനെ കണ്ടു, സ്നേഹം സ്വര്‍ണകളറില്‍, പുഴുങ്ങിയ നിലകടലയുടെ കൂടെ ആസ്വദിയ്ക്കുമ്പോള്‍, ഈ നീചന്‍ന്‍റെ, മറ്റൊരു നീച സംസര്‍ഗം അവതരിച്ചു.  തുടര്‍ന്ന് ഉള്ള ബ്രയ്യിന്‍ സ്ട്രോമിങ്ങില്‍, പിടികിട്ടിയ നാല് പലവക :

1)ഈ പുതു പുത നീചന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡീലര്‍ ആണ്.
2)ഒരു വണ്ടി ഷോറൂമില്‍ നോവല്‍ നെറ്റ്വെയര്‍ 2.2 കുത്തി പിടിപ്പിയ്ക്കാന്‍ അഹോരാത്രം വര്‍ക്ക് ചെയ്ക്കയാണ്.
3)കിം ഫലം.   നെറ്റ്വര്‍ക്ക്‌ മാത്രം വര്‍ക്ക്‌ ആകുന്നില്ല.
4)തധ് ഫലമായി, കിട്ടാന്‍ ഉള്ള കുത്തക മുതലാളിടെ തെറികള്‍ മൊത്തത്തിലോ ചില്ലറ ആയ വാങ്ങാന്‍ വേണ്ടി ഉള്ള ഊര്‍ജ കൈമുതല്‍ ആകാന്‍ വേണ്ടിയാണ്  ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആണ്.

നോവല്‍ നെറ്റ്വേര്‍ 2.2 വിന്‍റെ മറുകര കണ്ടവന്‍ ആണ്, ഈ ഉഗ്രന്‍..
കടുപ്പത്തില്‍ നാല് ചോദ്യം.  (സെന്റന്‍സ് സ്ട്രോഗ് ആയില്ല എന്ന് വായനകാറക്ക്  തോന്നിയാല്‍, "കടുപ്പത്തില്‍ ഫോര്‍ കോസ്റ്റന്‍സ്സ്")

പുതു നീച്ചന്‍ ചുരുങ്ങി, ചുളുങ്ങി....ഈ ജന്മ്മാനാ നീച്ചന്‍ന്‍റെ ലക്ക്‌ കൊണ്ട്, ബാഷ്മം ആയില്ല.
(യാത്രയും മറ്റും കൊണ്ട്, ജന്മ്മനാ നീച്ചന്റെ പണ സഞ്ചിയില്‍ ഇതിനകം കനത്ത ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന്, ഇവിടെ യാഥാര്‍ച്ചികമായി, പ്രസ്താവനാ യോഗ്യം ആണ്.)

നാളെ രാവിലെ  എത്ര മണിയ്ക്ക് ആണ്, കുത്തക നീച്ചന്‍ വക കത്തി വേഷം ?  സൂര്യന്‍ കുറച്ചു കഷ്ട്ടപെട്ട്, ഇങ്ങു വന്നു, മെയിന്‍ കേയറ്റം കേറുന്നതിനു മുന്നേ, ചായ കുടിയ്ക്കാന്‍ അടിവാരത്തില്‍ വണ്ടി നിര്‍ത്തുന്ന ടൈം ആവും.  ച്ചാല്‍, ഒരു പത്തര.

പ്രസ്ഥാനം തുറന്ന ഉടനെ ഉള്ളില്‍ നൂണ്ടു കേറാന്‍ വിഷമം ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ കൊറേ ദിവസം ആയി, രാവിലെ മുതല്‍ ഇത് തന്നെ തച്ച്.

അവസാന തുള്ളി സ്വര്‍ണവും ഊറ്റി എടുത്തു, ഭദ്രമായി ഡിപോസൈറ്റ് ചെയ്ത ശേക്ഷം, ഫ്രണ്ട്‌ നീച്ചന്‍ന്‍റെ അടുത്ത് പള്ളി ഉറക്കം.

രാവിലെ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കിംഗ്‌ വന്നു, കൈനറ്റിക്‌ ഹോണ്ടയില്‍  (എസ് ക്ലാസ്‌, പവര്‍ വിന്‍ഡോ) കൂടികൊണ്ട് പോയി.

ചോദ്യംചെയ്യലില്‍, നോവല്‍ നെറ്വേര്‍ സകല കുറ്റവും ഏറ്റു പറഞ്ഞു, പത്തു മണി ആയപ്പോള്‍, ഇപ്രോം വഴി ബൂട്ട് ആയി, നാല് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വരച്ച വരയില്‍ വന്നു നിന്ന് F:\Login> അടിച്ചു വണങ്ങി നിന്ന്.

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കിംഗ്‌ ഓഫ് തുംകൂര്‍ ഫ്ലാറ്റ്‌.

രാവിലെതന്നെ,  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങി കാശ് പോയോ, അതോ തെറി പറഞ്ഞു വായിലെ H2O വറ്റുംമോ എന്ന ഭീതിയ്ക്ക് അടിയ്മായി വന്ന, കുത്തക ഗൌഡ ബഹുത് സന്തോഷം.  കാപ്പി വരുതി, മൊത്തം കുടിപ്പിച്ചു.

ഗൌഡ ഇക്കാ, ഇങ്ങടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രശനം സോള്‍വ്‌ ചെയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം, അങ്ങ് കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് ഇറാക്ക് മതി ചെയ്ത ചരക്ക് ആണ് ഇത് - എന്ന ഡയലോഗ്ന്‍റെ പുറത്തു, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡീലര്‍ നീച്ചന്‍.

പിന്നെ അവിടെ കൂടി.  കുറച്ചു ദിവസം.  ഫോണ്‍ മാര്‍ഗം, മാതാശ്രീയെ കൊണ്ഫിഡന്‍സില്‍ എടുത്തു.  യാത്ര അനന്തമാക്കി.

ഗണപതി ഹബ്ബ നടക്കുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു.  യക്ഷഗാനം,  "തൂഹേ മേരാ ദില്‍ ചുരാക്കെ ടുക്കടെ ടുക്കടെ കര്‍ദിയാ ഹേ" എന്ന അലീഷപാടു, റികാര്‍ഡ്‌ ഡാന്‍സ്‌ പരുവത്തില്‍, അങനെ  പല പല കലാ രൂപങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിരൂപണം പല ഭാഷയില്‍ എഴുതി. (ഒന്നും അച്ചടിയ്ക്കാന്‍ ടൈം കിട്ടിയില്ല, ബിസി ആയിരന്നു, വായനകാര്‍  ക്ഷമിയ്ക്കണം.)

അവിടെ സ്ഥിരം ജോലിയും, രണ്ടു അടിമകളും, മൂന്നു മിസ്ട്രെസ്സ്മാരും, ഇടയ്ക്ക് മട്ടന്‍ ബിരിയാണിയും    എന്ന ഓഫര്‍ തട്ടി കളഞ്ഞു, പ്രലോഭനം കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അരസിക്കരെ എത്തി.

ജയന്തിനെ കണ്ടു.  പുത്തന്‍ ടൂ വീലര്‍ ഇരിയ്ക്കുന്നു, ലോങ്ങ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ലോണലി റോഡ്‌  കാംക്ഷിച്ചാല്‍  വിരിധം ആവോ എന്ന് അവന്‍.., ഇല്ല, എട് വണ്ടി എന്ന് നോം.

ചെന്നരായ പട്ടണ വഴി ശ്രാവണ ബെലഗോള.  അവിടെ വേറെ ഒരു നീച്ചന്‍റെ അടുത്ത് കൂടാന്‍ തീരുംമാനിച്ച എന്ന വിട്ടു, ജയന്ത് തിരിച്ചു പോയി.   ഇലക്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞു വോട്ടു എണ്ണുന്നത്നു മുന്നേ, ബാല്‍റ്റ് പെട്ടിയ്ക്ക് കൂട്ട് ഇരിയ്ക്കാനും മറ്റും നോര്‍ത്തില്‍ നിന്ന് ലാന്‍ഡ്‌ ചെയ്തു രണ്ടു കമ്പിനി സായുധ സേന ടൌണ്‍ വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന ടൈം.

ശുദ്ധ ജലത്തിനു സ്വര്‍ണം പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയ പരിചയമ കൊണ്ടോ, പട്ടാള കഥകളേകാള്‍ വലിയ വെടികഥകള്‍, ജന്ന്മ്നാ നീചന്‍ന്‍റെ അടുത്ത് സ്റോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ...എന്തോ...ഹിമാലയ സാനുകളില്‍ നിന്ന് ഊറ്റി എടുത്ത്, ആത്മാവിന്‍റെ ചൂടുകൊണ്ട് പാകം ചെയ്ത ഉരുണ്ട ഭാംഗ് രൂപത്തില്‍ അവതരിച്ചു.  രണ്ടു ദിവസം മൊത്തം ശ്രാവണ ബെലഗോളയില്‍ നിലാവ് ആയിരന്നു.  നിലാവത്ത് ഹിന്ദി പോലെ തോന്നിയ്ക്കുന്ന ഏതോ ഭാഷയില്‍ പാട്ടും പാടി, താളവും പിടിച്ചു ആയുധങ്ങള്‍ താഴെ വെച്ച ഭൂതഗണങ്ങളും.

അടുത്ത ലക്ഷ്യം, ഹാസന്‍ വന്നു, തീവണ്ടി പിടിച്ചു ഹാസന്‍ വഴി മങ്ങാലാപുരം ആയിരന്നു ലക്ഷ്യം.    പക്ഷെ  ചെന്നരായ പട്ടണ്ണ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് കഥ മാറ്റി.

ബസ്റ്റ്‌സ്റ്റാന്‍ഡില്‍, കൊതുമ്പു വെള്ളം പോലെ ഒരു ബാഗും, അടുത്ത് വള്ളകാരിയും.   One മിസ്റര്‍  ഗാന്ധിടെ അടുത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ കണ്ണാടി കൊണ്ട് മ്രഗ നയനങ്ങള്‍,മറച്ചുകൊണ്ട്, കയ്യില്‍ പരന്നു കിടക്കുന്ന കടലിലും, അവിടെ മീനുമായി  യുദ്ധം നടത്തുന്ന കിളവനിലും മുഴുകിയ ഒപ്പോസിറ്റ്‌ സെക്സ്.

പഴവും തിന്നു ചായയും കുടിച്ചു നിക്കുമ്പോള്‍, കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു നയനങ്ങളും, ക്യൂട്ടക്സ്‌ ഇടാത്ത വിരലുകളില്‍ കുരിങ്ങിയ കിഴവനും കടലും  അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു, മറ്റൊരു ചായ ഫിക്സ് ചെയാന്‍ കല്‍പ്പന.  എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിന്നെ കേറി ഫിക്സ് ചെയാം, എന്ന് നാലും നാലും എട്ടു ബുക്ക്‌ വായിച്ച തോലികട്ടി സജ്സ്റ്റ്‌ ചെയ്തു.

ഓ...ഹെമിംഗ്‌വേ....ഇപ്പോള്‍ ആണോ വായിക്കുന്നത്, ഇരുപതില്‍ അധികം ഹേമന്തം വെയിസ്റ്റ്‌ ആയതില്‍, എന്‍റെ ആഗാതമായ വേദന അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു, കുഞ്ഞേ എന്ന്  ഗദ്ഗദം പങ്കു വെച്ച്.

തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തിന്‍റെ തീവ്രത, ചുണ്ടിലെ ചിരി കുറച്ചു.  അടുത്ത മൂന്നു മിനിറ്റ് മുതല്‍ പത്തു മിനിട്ട് വരെ ഉള്ള കാലം, മ്രഗനയനി, നീചന്‍ന്‍റെ മുന്നില്‍ അനാവ്ര്ത ആയി.

കൊതുംബ് വള്ളം,  മൈസൂര്‍ കൂയംബൂ യൂന്നിവേര്സിറ്റി ലക്ഷ്യം ഇട്ടാണ്  നാവിഗേറ്റ് ചെയപെടുന്നത്.  വലയില്‍ കുടുങ്ങിയ അംഗ്രേസിയില്‍ Phd എന്ന പട്ടം, വലിച്ചു അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിയ്ക്കുന്നു, യേത് നിമിഷവം വീഴാവുന്ന ആ, ഒരു വാള്‍ ഇല്ലേ ?  അതെ പോലെ നിക്കുവാണ് ഡോക്കിട്ടര്‍ പട്ടം.

കിംഗ്‌ ലിയര്‍ സംഭവിച്ചു, അതിന്‍റെ ലാസ്റ്റ്‌ വരികളില്‍ വീരസ്വര്‍ഗം പ്രാപിച്ച   ഭാഷയാണ്‌ അംഗ്രേസി.  അതിനു ശേക്ഷം ഉള്ളത് എല്ലാം മരിച്ചതിന്‍റെ പ്രേതങ്ങള്‍ മാത്രം. ഈ മാതിരി എന്തോ ഡയലോഗ്,  ഫിറ്റ് ചെയ്തു നീചന്‍ പിടിച്ചു നിന്ന് കാണണം.  കാരണം, സംഘര്‍ഷം, മാളത്തില്‍ നിന്ന് അനായാസേന പുറത്തു ഇറങ്ങുന്ന പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു ഇറങ്ങി അപ്രതീക്ഷമായി.

ഇംഗ്ലീഷ്നെ കൊല്ലല്‍ എന്നത്, ചായ് കോപ്പ  കടന്നു, ജീവിതം മൊത്തം  ബസു കാക്കാന്‍ വിധിയ്ക്കപെട്ട സിമെന്റ്റ്‌ ബെഞ്ചില്‍ എത്തി. അവസാനം, ചര്‍ച്ച നീണ്ടു, അരസിക്കരെ മുതല്‍ മൈസൂര്‍ വരെ ഉള്ള പാതകള്‍ക്ക് ഇരുവശവും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റ്‌രേചര്‍ വാരി വിതരികോണ്ട്, ചുകന്ന കളര്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടീ സി കുതിച്ചു പാഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ മൃതസന്ജീവിനിയെ ഭദ്രമായി മൈസൂര്‍ ഇറക്കി വെച്ച്, ഒരു വട്ടം കറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി  വഴി കോഴികോട് സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്‌ വന്നു, ചുണ്ട് കടിച്ചു കാണിച്ചു.  അടുത്ത പ്രലോഭനം.

സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി ബസ്‌ കണ്ടോ, അതോ, യാത്ര ബോര്‍ അടിച്ചോ...എന്തോ ഒന്ന്.  അതില്‍ കേറി വയനാടില്‍ തിരിച്ചു  എത്തി.

(എന്തിനു എത്തി എന്നത് ഇന്നും അവ്ശേക്ഷിയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം.)

നീച്ചന്‍, ബൈ ബര്‍ത്ത്.

ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്നാന്‍ വേണ്ടി,  തിരുവനന്തപുരം പരിസരത് പോയി, പോയ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആണ് വെളിപാട് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇനി തല്‍കാലം ചെയാന്‍ ഒന്നും ഇല്ല.  വീട്ടുകാരുടെ കണക്കില്‍ ഞാന്‍ വീണ്ടും കേറാന്‍ നാലഞ്ചു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്.  പണ്ട് എപ്പോഴോ തൊടുപുഴയില്‍ പോയപ്പോ പുഴയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ പറ്റിയില്ല എന്ന വിഷമം  തീര്‍ക്കാന്‍, അങ്ങോട്ട്‌ പോയി.  അവിടെ നിന്ന് പാലായ്ക്.  നല്ല ഓര്‍മ്മ ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയ്ക്ക് ആണ് പാലായില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചു തൊടുപുഴയ്യ്ക്‌ പോയത്.  എന്തിനാ തിരിച്ച് തൊടുപുഴ  ?  ആ...ആര്‍ക്ക് അറിയാം.  അവിടെ ഏതോ ലോഡ്ജ് പോലെ ഉള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ കേറി.

ഒരു ഏഴു മണി എട്ടുമണി ആയപ്പോ, നെന്മ്മാറയ്ക്ക് മുകളില്‍, നെല്ലിയാമ്പതിയില്‍ ജോലി ചെയ്ന്ന അരുമ പെങ്ങളെ ഓര്‍മ്മ വന്നു.  അടുത്ത ദിവസം ദിവസം വരെ കാത്തു ഇരിയ്ക്കാന്‍ ഞാന്‍ സാദാ മനുഷന്‍ അല്ലല്ലോ.  

ഉറക്കം തൂങ്ങി നില്ല്കുന്ന ...അല്ല കൂര്‍ക്കം വലിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന തൊടുപുഴ സിറ്റിയില്‍ ബസ്സ്‌ തുടങ്ങിയ പബ്ലിക്‌ ശകടം തപ്പി, തപ്പി നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ തീ ദ്രാവകമായി.   കൂട്ടത്തില്‍, മധുരയ്ക്‌ പോകുന്ന ഒരു മിനി ലോറി ഡ്രൈവര്‍ കിട്ടി. 

 ചെറുപ്പത്തിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ, ചോരതിളപ്പിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ, അതോ ചോരയില്‍ അലിഞ്ഞു കേറിയതിന്‍റെ ഉന്മാദം ആണോ..... മധുരയും, കോയമ്പത്തൂര്‍ തമ്മില്‍ മനസിലെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മേടിച്ചു.  അറിയാത്ത വഴിയില്ലൂടെ, ഡ്രൈവര്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാര്‍ടിടെ കൂടെ കത്തിയും വെച്ച്, എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി.  ഉറക്കം തെളിയുന്നത്,  തിണ്ണ്‍മിടുക്ക് കാട്ടി,  സൂര്യനെ വെല്ലുവിളിചു കൊണ്ട് ചന്ദ്രന്‍ കത്തി നില്‍ക്കുന്ന സമയം.  സ്ഥലം, ചന്ദ്രന്‍റെ കാലടിയ്ക്ക് താഴെ.  ആ ഒരു sky മാര്‍ക്ക്‌ മാത്രം, ലാന്‍ഡ്‌ മാര്‍ക്സ്‌ ഒന്നും ഇല്ല.

സംസാരത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മധുരയ്ക്ക്‌ ആണ് പോകുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന സത്യം തിരിച്ചു അറിഞ്ഞു.  മധുരയും, കോയമ്പത്തൂരും തമ്മില്‍ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ അപ്പോഴേയ്ക്കും സോള്‍വ്‌ ആയി, രണ്ടും  യഥാ സ്ഥാനത് അവര് പോയി നിന്ന്.

മധുരയ്ക്‌ പോയാലോ എന്നായി, മനസ് എന്ന മന്ത്രവാദി.  ഒരു മിനിലോറിയുടെ ദിശയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാന്‍ ഉള്ളത് അല്ല ഞാന്‍ എന്ന അറിവ് ശക്തം ആയത് കൊണ്ട്, തെറ്റ് തിരിച്ചു അറിഞ്ഞ സമയം, സ്പോട്ടില്‍ അത് തിരുത്തണം എന്ന്, തിരുത്തല്‍ വാദി.

പേര് അറിയാത്ത സ്ഥലത്, ഏതോ മരത്തിനു അടിയില്‍, മരത്തെ താങ്ങി നിറുത്തി, ഉറക്കത്തെ വശീകരിച്ചു.  എളുപ്പം ആയിരന്നു.  മിനി ലോറിടെ ഉള്ളിലെ ചൂട്, ഷെയ്ക്ക്‌ വെല്‍ ബിഫോര്‍ യൂസ് മാതിരി യാത്ര എല്ലാം കൊണ്ട്, നിദ്രാ ദേവി, വേഗം ലൈന്‍ ആയി.  ലൈന്‍ ആയാല്‍, കൂടെ വിളിച്ചു കിടത്തി ചൂട് പകരുന്നത് ആണ് ധര്‍മ്മം.  (ആ കാലത്തും, ധര്‍മ്മ പരിപാലനവും, നമ്മടെ റോള്‍സ് ആന്‍ഡ്‌ റെസ്പോണ്‍സ്ബിലിറ്റിയില്‍ പെടും.)

നേര വെളുക്കുന്നതിനു മുന്നേ, ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു.  യാത്ര തുടരാന്‍ ശകടം വേണം.  ശകടം അനെക്ഷിയ്ക്കാന്‍ ആണേല്‍,പോകാന്‍ സ്ഥലം വേണം.  അറിയാവുന്ന തമിഴ് വെച്ച് കീച്ചി, അടുത്ത സ്ഥലം തേനി അല്ലങ്ങില്‍ ഉസല്ലാംപെട്ടിയാണ് എന്ന് ഗണിച്ചു കണ്ടു പിടിച്ചു.  ഉസലാംപെട്ടി പെണകുട്ടി, മുത്ത്‌ പേച്ചു, നമ്മടെ വീക്ക്‌നസ് ആണ്.മാലാശ്രി സിസ്റര്‍ ശുഭാശ്രീ ആണ് മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞത്.

ഉസലാം പെട്ടിയില്‍ പോയി, ഒരു സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കാരണം, തേനിയ്ക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയില്‍ കേറി.  അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിലും ലോറിയിലും കാല്‍ നട ആയും, പൊള്ളാച്ചി വഴി, കോയമ്പത്തൂര്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാലകാട്.  പാല്കാട്‌ എത്തിയപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ ബസ്‌..,  നെന്‍മാറയില്‍ നിന്ന് ഒരു ജീപ്പ് വീതി മാത്രം ഉള്ള റോഡു വഴി, പോത്തുണ്ടി ഡാമിനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി, നെലിയാംപതി യാത്ര, ഈ ഉഗ്രന്‍ കാന്‍സല്‍ ചെയ്തു.  സിസ്റര്‍ സ്നേഹം, ഭും.

ബാംഗ്ലൂര്‍ എത്തി, അവിടെ നിന്ന് അരസിക്കര ഉള്ള ജയന്തിനെ കാണാന്‍ ഉള്വിളി.  ഉള്‍വിളികള്‍ ആണ് ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓക്സിജന്‍..

അടുത്ത വണ്ടിയില്‍ കേറി തുംകൂര്‍.,  അവിടെ ഉള്ള ഒരു സുഹുര്‍ത്തിനെ കണ്ടു, സ്നേഹം സ്വര്‍ണകളറില്‍, പുഴുങ്ങിയ നിലകടലയുടെ കൂടെ ആസ്വദിയ്ക്കുമ്പോള്‍, ഈ നീചന്‍ന്‍റെ, മറ്റൊരു നീച സംസര്‍ഗം അവതരിച്ചു.  തുടര്‍ന്ന് ഉള്ള ബ്രയ്യിന്‍ സ്ട്രോമിങ്ങില്‍, പിടികിട്ടിയ നാല് പലവക :

1)ഈ പുതു പുത നീചന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡീലര്‍ ആണ്.
2)ഒരു വണ്ടി ഷോറൂമില്‍ നോവല്‍ നെറ്റ്വെയര്‍ 2.2 കുത്തി പിടിപ്പിയ്ക്കാന്‍ അഹോരാത്രം വര്‍ക്ക് ചെയ്ക്കയാണ്.
3)കിം ഫലം.   നെറ്റ്വര്‍ക്ക്‌ മാത്രം വര്‍ക്ക്‌ ആകുന്നില്ല.
4)തധ് ഫലമായി, കിട്ടാന്‍ ഉള്ള കുത്തക മുതലാളിടെ തെറികള്‍ മൊത്തത്തിലോ ചില്ലറ ആയ വാങ്ങാന്‍ വേണ്ടി ഉള്ള ഊര്‍ജ കൈമുതല്‍ ആകാന്‍ വേണ്ടിയാണ്  ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആണ്.

നോവല്‍ നെറ്റ്വേര്‍ 2.2 വിന്‍റെ മറുകര കണ്ടവന്‍ ആണ്, ഈ ഉഗ്രന്‍.. 
കടുപ്പത്തില്‍ നാല് ചോദ്യം.  (സെന്റന്‍സ് സ്ട്രോഗ് ആയില്ല എന്ന് വായനകാറക്ക്  തോന്നിയാല്‍, "കടുപ്പത്തില്‍ ഫോര്‍ കോസ്റ്റന്‍സ്സ്")

പുതു നീച്ചന്‍ ചുരുങ്ങി, ചുളുങ്ങി....ഈ ജന്മ്മാനാ നീച്ചന്‍ന്‍റെ ലക്ക്‌ കൊണ്ട്, ബാഷ്മം ആയില്ല.  
(യാത്രയും മറ്റും കൊണ്ട്, ജന്മ്മനാ നീച്ചന്റെ പണ സഞ്ചിയില്‍ ഇതിനകം കനത്ത ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന്, ഇവിടെ യാഥാര്‍ച്ചികമായി, പ്രസ്താവനാ യോഗ്യം ആണ്.)

നാളെ രാവിലെ  എത്ര മണിയ്ക്ക് ആണ്, കുത്തക നീച്ചന്‍ വക കത്തി വേഷം ?  സൂര്യന്‍ കുറച്ചു കഷ്ട്ടപെട്ട്, ഇങ്ങു വന്നു, മെയിന്‍ കേയറ്റം കേറുന്നതിനു മുന്നേ, ചായ കുടിയ്ക്കാന്‍ അടിവാരത്തില്‍ വണ്ടി നിര്‍ത്തുന്ന ടൈം ആവും.  ച്ചാല്‍, ഒരു പത്തര.  

പ്രസ്ഥാനം തുറന്ന ഉടനെ ഉള്ളില്‍ നൂണ്ടു കേറാന്‍ വിഷമം ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ കൊറേ ദിവസം ആയി, രാവിലെ മുതല്‍ ഇത് തന്നെ തച്ച്.

അവസാന തുള്ളി സ്വര്‍ണവും ഊറ്റി എടുത്തു, ഭദ്രമായി ഡിപോസൈറ്റ് ചെയ്ത ശേക്ഷം, ഫ്രണ്ട്‌ നീച്ചന്‍ന്‍റെ അടുത്ത് പള്ളി ഉറക്കം.

രാവിലെ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കിംഗ്‌ വന്നു, കൈനറ്റിക്‌ ഹോണ്ടയില്‍  (എസ് ക്ലാസ്‌, പവര്‍ വിന്‍ഡോ) കൂടികൊണ്ട് പോയി.  

ചോദ്യംചെയ്യലില്‍, നോവല്‍ നെറ്വേര്‍ സകല കുറ്റവും ഏറ്റു പറഞ്ഞു, പത്തു മണി ആയപ്പോള്‍, ഇപ്രോം വഴി ബൂട്ട് ആയി, നാല് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വരച്ച വരയില്‍ വന്നു നിന്ന് F:\Login> അടിച്ചു വണങ്ങി നിന്ന്.

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കിംഗ്‌ ഓഫ് തുംകൂര്‍ ഫ്ലാറ്റ്‌.

രാവിലെതന്നെ,  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങി കാശ് പോയോ, അതോ തെറി പറഞ്ഞു വായിലെ H2O വറ്റുംമോ എന്ന ഭീതിയ്ക്ക് അടിയ്മായി വന്ന, കുത്തക ഗൌഡ ബഹുത് സന്തോഷം.  കാപ്പി വരുതി, മൊത്തം കുടിപ്പിച്ചു.

ഗൌഡ ഇക്കാ, ഇങ്ങടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രശനം സോള്‍വ്‌ ചെയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം, അങ്ങ് കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് ഇറാക്ക് മതി ചെയ്ത ചരക്ക് ആണ് ഇത് - എന്ന ഡയലോഗ്ന്‍റെ പുറത്തു, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡീലര്‍ നീച്ചന്‍.

പിന്നെ അവിടെ കൂടി.  കുറച്ചു ദിവസം.  ഗണപതി ഹബ്ബ നടക്കുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു.  യക്ഷഗാനം,  "തൂഹേ മേരാ ദില്‍ ചുരാക്കെ ടുക്കടെ ടുക്കടെ കര്‍ദിയാ ഹേ" എന്ന അലീഷപാടു, റികാര്‍ഡ്‌ ഡാന്‍സ്‌ പരുവത്തില്‍, അങനെ  പല പല കലാ രൂപങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിരൂപണം പല ഭാഷയില്‍ എഴുതി. (ഒന്നും അച്ചടിയ്ക്കാന്‍ ടൈം കിട്ടിയില്ല, ബിസി ആയിരന്നു, വായനകാര്‍  ക്ഷമിയ്ക്കണം.)

അവിടെ സ്ഥിരം ജോലിയും, രണ്ടു അടിമകളും, മൂന്നു മിസ്ട്രെസ്സ്മാരും, ഇടയ്ക്ക് മട്ടന്‍ ബിരിയാണിയും    എന്ന ഓഫാര്‍ തട്ടി കളഞ്ഞു, പ്രലോഭനം കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അരസിക്കരെ എത്തി.  

ജയന്തിനെ കണ്ടു.  പുത്തന്‍ ടൂ വീലര്‍ ഇരിയ്ക്കുന്നു, ലോങ്ങ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ലോണലി റോഡ്‌  കാംക്ഷിച്ചാല്‍  വിരിധം ആവോ എന്ന് അവന്‍.., ഇല്ല, എട് വണ്ടി എന്ന് നോം.

ചെന്നരായ പട്ടണ വഴി ശ്രാവണ ബെലഗോള.  അവിടെ വേറെ ഒരു നീച്ചന്‍റെ അടുത്ത് കൂടാന്‍ തീരുംമാനിച്ച എന്ന വിട്ടു, ജയന്ത് തിരിച്ചു പോയി.   ഇലക്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞു വോട്ടു എണ്ണുന്നത്നു മുന്നേ, ബാല്‍റ്റ് പെട്ടിയ്ക്ക് കൂട്ട് ഇരിയ്ക്കാനും മറ്റും നോര്‍ത്തില്‍ നിന്ന് ലാന്‍ഡ്‌ ചെയ്തു രണ്ടു കമ്പിനി സായുധ സേന ടൌണ്‍ വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന ടൈം.  

ശുദ്ധ ജലത്തിനു സ്വര്‍ണം പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയ പരിചയമ കൊണ്ടോ, പട്ടാള കഥകളേകാള്‍ വലിയ വെടികഥകള്‍, ജന്ന്മ്നാ നീചന്‍ന്‍റെ അടുത്ത് സ്റോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ...എന്തോ...ഹിമാലയ സാനുകളില്‍ നിന്ന് ഊറ്റി എടുത്ത്, ആത്മാവിന്‍റെ ചൂടുകൊണ്ട് പാകം ചെയ്ത ഉരുണ്ട ഭാംഗ് രൂപത്തില്‍ അവതരിച്ചു.  രണ്ടു ദിവസം മൊത്തം ശ്രാവണ ബെലഗോളയില്‍ നിലാവ് ആയിരന്നു.  നിലാവത്ത് ഹിന്ദി പോലെ തോന്നിയ്ക്കുന്ന ഏതോ ഭാഷയില്‍ പാട്ടും പാടി, താളവും പിടിച്ചു ആയുധങ്ങള്‍ താഴെ വെച്ച കിംഗ്‌രംഗന്‍ മാരും.

അടുത്ത ലക്ഷ്യം, ഹാസന്‍ വന്നു, തീവണ്ടി പിടിച്ചു ഹാസന്‍ വഴി മങ്ങാലാപുരം ആയിരന്നു ലക്ഷ്യം.    പക്ഷെ  ചെന്നരായ പട്ടണ്ണ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് കഥ മാറ്റി.

ബസ്റ്റ്‌സ്റ്റാന്‍ഡില്‍, കൊതുമ്പു വെള്ളം പോലെ ഒരു ബാഗും, അടുത്ത് വള്ളകാരിയും.   മ്രഗ നയനങ്ങള്‍, one മിസ്റര്‍  ഗാന്ധിടെ അടുത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ കണ്ണാടി കൊണ്ട് മറച്ചുകൊണ്ട്, കണ്ണ്കള്‍ കയ്യില്‍ പരന്നു കിടക്കുന്ന കടലിലും, അവിടെ മീനുമായി  യുദ്ധം നടത്തുന്ന കിളവനിലും.

പഴവും തിന്നു ചായയും കുടിച്ചു നിക്കുമ്പോള്‍, കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു നയനങ്ങളും, ക്യൂട്ടക്സ്‌ ഇടാത്ത വിരലുകളില്‍ കുരിങ്ങിയ കിഴവനും കടലും  അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു, മറ്റൊരു ചായ ഫിക്സ് ചെയാന്‍ കല്‍പ്പന.  എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിന്നെ കേറി ഫിക്സ് ചെയാം, എന്ന് നാലും നാലും എട്ടു ബുക്ക്‌ വായിച്ച തോലികട്ടി സജ്സ്റ്റ്‌ ചെയ്തു.

ഓ...ഹെമിംഗ്‌വേ....ഇപ്പോള്‍ ആണോ വായിക്കുന്നത്, ഇരുപതില്‍ അധികം ഹേമന്തം വെയിസ്റ്റ്‌ ആയതില്‍, എന്‍റെ ആഗാതമായ വേദന അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു, കുഞ്ഞേ എന്ന്  ഗദ്ഗദം പങ്കു വെച്ച്.  

തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തിന്‍റെ തീവ്രത, ചുണ്ടിലെ ചിരി കുറച്ചു.  അടുത്ത മൂന്നു മിനിറ്റ് മുതല്‍ പത്തു മിനിട്ട് വരെ ഉള്ള കാലം, മ്രഗനയനി, നീചന്‍ന്‍റെ മുന്നില്‍ അനാവ്ര്ത ആയി.

കൊതുംബ് വള്ളം,  മൈസൂര്‍ കൂയംബൂ യൂന്നിവേര്സിറ്റി ലക്ഷ്യം ഇട്ടാണ്  നാവിഗേറ്റ് ചെയപെടുന്നത്.  വലയില്‍ കുടുങ്ങിയ അംഗ്രേസിയില്‍ Phd എന്ന പട്ടം, വലിച്ചു അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിയ്ക്കുന്നു, യേത് നിമിഷവം വീഴാവുന്ന ആ, ഒരു വാള്‍ ഇല്ലേ ?  അതെ പോലെ നിക്കുവാണ് ഡോക്കിട്ടര്‍ പട്ടം.

കിംഗ്‌ ലിയര്‍ സംഭവിച്ചു, അതിന്‍റെ ലാസ്റ്റ്‌ വരികളില്‍ വീരസ്വര്‍ഗം പ്രാപിച്ച   ഭാഷയാണ്‌ അംഗ്രേസി.  അതിനു ശേക്ഷം ഉള്ളത് എല്ലാം മരിച്ചതിന്‍റെ പ്രേതങ്ങള്‍ മാത്രം. ഈ മാതിരി എന്തോ ഡയലോഗ്,  ഫിറ്റ് ചെയ്തു നീചന്‍ പിടിച്ചു നിന്ന് കാണണം.  കാരണം, സംഘര്‍ഷം, മാളത്തില്‍ നിന്ന് അനായാസേന പുറത്തു ഇറങ്ങുന്ന പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു ഇറങ്ങി അപ്രതീക്ഷമായി.

ഇംഗ്ലീഷ്നെ കൊല്ലല്‍ എന്നത്, ചായ് കോപ്പ  കടന്നു, ജീവിതം മൊത്തം  ബസു കാക്കാന്‍ വിധിയ്ക്കപെട്ട സിമെന്റ്റ്‌ ബെഞ്ചില്‍ എത്തി. അവസാനം, ചര്‍ച്ച നീണ്ടു, അരസിക്കരെ മുതല്‍ മൈസൂര്‍ വരെ ഉള്ള പാതകള്‍ക്ക് ഇരുവശവും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റ്‌രേചര്‍ വാരി വിതരികോണ്ട്, ചുകന്ന കളര്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടീ സി കുതിച്ചു പാഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ മൃതസന്ജീവിനിയെ ഭദ്രമായി മൈസൂര്‍ ഇറക്കി വെച്ച്, ഒരു വട്ടം കറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി  വഴി കോഴികോട് സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്‌ വന്നു, ചുണ്ട് കടിച്ചു കാണിച്ചു.  അടുത്ത പ്രലോഭനം.

സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി ബസ്‌ കണ്ടോ, അതോ, യാത്ര ബോര്‍ അടിച്ചോ...എന്തോ ഒന്ന്.  അതില്‍ കേറി വയനാടില്‍ തിരിച്ചു  എത്തി.  

(എന്തിനു എത്തി എന്നത് ഇന്നും അവ്ശേക്ഷിയ്ക്കുണ്ണ്‍ ചോദ്യം.)

Wednesday, June 27, 2012

ഷാര്‍പ്പ്‌ പടം പിടുത്തം.ഷാര്‍പ്പ്‌ ആയി, കണ്ടാ, കണ്ണിന്‍റെ പുരികം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ജാതി പടംസ്...അത് എന്നും എന്‍റെ സപ്നം ആയിരന്നു.  ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക കിടിലം ആയി കിട്ടും എങ്ങിലും, എനിക്ക്‌ തീരെ കണ്‍സിസ്സ്ട്ടന്‍സി ഇല്ല.  അറിവില്ലായിമ, ക്ഷമഇല്ലല്യിമ്മ, വേണ്ട സമയത്ത്, വേണ്ടത് ഓര്‍മ്മ വരാതെ ഇരിയ്ക്കുക്ക തുടങ്ങിയ്യവ ആണ് ഹേതു, കാരണം, റീസന്‍.

എന്‍റെ നോട്ട്സ് ഓണ്‍ ഷാപ്പ്‌..സോറി, ഷാര്‍പ്പ്‌ ഫോട്ടോഗ്രാഫി താഴെ.  എന്തേലും കൂടുതല്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ഉണ്ടേല്‍, ഇതാ ബാന്‍റ് മേളം..ഇതാ താലപോലി.കടന്നു വരൂ...

മെയിന്‍ ആയിട്ട് ഉള്ളതു, ഇത്രേം ആണ്, ഈ മൂന്നു എണ്ണം :

1)ഉപകരണം
2)സെറ്റിംഗ്സ്.
3) ക്യാമറമാന്‍/ചേച്ചിടെ പരിചയം ആന്‍ഡ്‌ വിവരം.


1) ഉപകരണം

a) ക്യാമറ, ലെന്‍സ്‌ എല്ലാം തുടച്ചു ക്ലീന്‍ ആക്കി വെയ്ക്ക.
b) ലെന്‍സ്‌ :  ലെന്‍സിന്‍റെ കൊളിട്ടി, ഒരു വലിയ ഫാക്റ്റര്‍ ആണ്.  L സീരിസ്‌ ലെന്‍സ്‌ എല്ലാം ആണേല്‍, ടോപ്‌ ആവും.  കിറ്റ്‌ ലെന്‍സ്‌ എല്ലാം വെച്ച് പിടിയ്ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഷാര്‍പ്പ്നെസ്നു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്.  പ്രിം ലെന്‍സ്‌കള് ആണ് ബെസ്റ്റ്‌.
c) ഇമേജ് stabilisation : പ്രധാനം ആണ്.  ചില ലെന്‍സില്‍ IS-1 , IS-2 എല്ലാം ഉണ്ടു.  റിസള്‍ട്ട്ല് മാറ്റം ഉണ്ട്.
d) ട്രൈപോഡ് :  വിശധീകരണം വേണ്ടാ എന്ന് തോന്നുന്നു.
e) റിമോട്ട്/സെല്‍ഫ്‌ ടൈംമാര്‍  :  ചില ഷോര്‍ട്ട്സ് കൈ കൊണ്ട് ബട്ടന്‍ പ്രസ് ചെയ്തു എടുത്താല്‍,  ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും.  സൊ, റിമോട്ട് അല്ലേല്‍, സെല്‍ഫ്‌ ടൈംമറു ഇട്ടു എടുത്താ ബെറ്റര്‍ ആവും. (ചില സമയത്ത്, മിറര്‍ വരെ ലോക ചെയ്തു എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്...സോറി, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്)
f) ലൈറ്റ് :  നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടാന്‍ പാകത്തിന് ഉള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വേണം.   ബള്‍ബ്‌ മുതല്‍, റിഫ്ലക്ക്റ്റര്‍ വരെ ഉള്ളവര്‍.  അല്ലേല്‍, ഉള്ള ലൈറ്റ് ശരിയായി ഉപയോഗിയ്ക്കുക്ക.

2) സെറ്റിംഗ്സ് :
a) ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ :  ഇതാണ് മക്കളെ...ഹോ...എന്താ ഞാന്‍ പറയുക്ക....തുരിപ്പ്‌ സാധനം.  ഒരു റൂള്‍ ഉണ്ട്, ഹാന്‍ഡ്‌ ഹോള്‍ഡിംഗ്ല്   റൂള്‍, അത് അനുസരിച്ച്, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌, സൂം ചെയ്ത mm നു കണകായിട് വേണം പോലും.  അതായിത്, 200 mm വെച്ചാണ് ഷൂട്ട്‌ ചെയ്ന്നഹ്ടു എങ്കില്‍, 1/200 ആയിരിയ്ക്കണം ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌.  നോട്ട് :  പക്ഷെ ഇത് ഒരു 100% റിസള്‍ട്ട് തരുന്ന ഒന്ന് അല്ല.  കുറച്ചു ഷോര്‍ട്ട്സ് ഇതേ പോലെ എടുത്തു, ഈ റൂള്‍ എപ്പോ എവിടെ പ്രയോഗിയ്ക്കാം എന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം.    അതേ പോലെ, 200 mm എന്നത് 1/200 ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ പറഞ്ഞത്‌, ഫുള്‍ ഫ്രെയും ക്യാമറയ്ക്ക് ആണ്.  ക്രോപ് ഫാക്റ്റര്‍ അനുസരിച്ച്, കണക്ക് കൂട്ടലില്‍ മാറ്റം വരുത്തണം.  സൊ, ഈ കണക്ക് കൂട്ടല്‍ എല്ലാം നടത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കല്, എന്നെ പോലെ ഒരാള്‍ക്ക് ബുദ്ധി മുട്ട് ആണ്, പ്രാക്ട്ടികള്‍ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല.  
b) അപാര്‍ച്ചര്‍ : ലൈറ്റ്, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ ഇവ അനുസരിച്ച് അപാര്ചാര്‍ മാറിയില്ലാ എങ്കില്‍, പടം പാളി പോകും.  
c) ഐ എസ് ഓ :  ക്യാമറയില്‍ പതിയുന്ന ലൈറ്റ്നെ കണ്ട്രോള്‍ ചെയ്ന്ന ഒരു മെയിന്‍ ഫാകട്ടര്‍ ആണ് ഐ എസ് ഓ.  വെളിച്ചം കുറവ് ഉള്ളപ്പോള്‍, ഐ എസ് ഓ കൂട്ടാം, പക്ഷെ, ഓവര്‍ ആയി കൂട്ടിയാ, നോയിസ്‌ വരും.
d) സീറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലെന്‍സ്‌ :  ലെന്‍സിന്‍റെ മാക്സിമം അപാര്‍ച്ചറില് നിന്ന്, ഒരു രണ്ടു സ്റ്റോപ്പ്‌ല് ആയിരിയ്ക്കും മിക്കവാറും, ഈ സ്പോട്ട്.  അത് കണ്ടു പിടിച്ചു, അതില് വെച്ച് ഷൂട്ട്‌ ചെയ്താ, കിടിലം ആവും.
e) ഫോക്കസ്‌ :  ഒരു വളരെ വളരെ പ്രധാന കാര്യം.  ഓട്ടോ ഫോക്കസ്‌ മിക്ക കേസ്‌ലും കറക്റ്റ് ആവും.  പക്ഷെ മാനുവല്‍ ഫോക്കസ്‌ കൂടുതല്‍ കണ്ട്രോള്‍ തരും.  പക്ഷെ, നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം.
f) കണ്ടിനൂവസ് ഷൂട്ടിംഗ് മോഡില്‍ പടം എടുക്കുക്ക.  സൊ, ഉള്ളതില്‍ ബെസ്റ്റ്‌ നോക്കി പുറത്തു വിടാന്‍ കൂടുതല്‍ ഓപ്ഷന്‍സ് ഉണ്ടാവും.
g) RAW യില്‍ എടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക്ക.
h) എന്‍റെ അനുഭവത്തില്‍, AV mode ആണ് ബെസ്റ്റ്‌.
i) സബ്ജ്ക്ക്ടിനെ മാകിസ്മം അനങ്ങാന്‍ വിടാത പരുവത്തില്‍ ആകിയിട്ടു ഫോട്ടോ എടുക്കുക്ക. (മോഡല്‍നെ തല്ലി കൊന്നു ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ട് വെരല്ല്.....കേസ്‌ ആവും..)

3) ക്യാമറ മാന്‍/വുമന്‍ :
a) ക്യാമറ കയ്യില്‍ വെച്ചാണ് പടം എടുക്കുന്നത് എങ്കില്‍, ശരീരം ഭിത്തി തുടങ്ങിയവയില്‍ താങ്ങി നിന്ന് ഫോടോ എടുകുക്ക.
b) വേറെ ഒരാള്‍, ബലം കുറഞ്ഞ മേശ തുടങ്ങിവയയില്‍ ചാരി നിന്ന് പടം എടുക്കല്ല്.
c) ഒരു ഫുള്‍ ശാസം എടുത്തു, ഹാഫ് ശാസം വിട്ടിട്ട് ക്യാമറ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്ക്ക.  ഇത് ഫോറ്റൊഎടുക്കുന്ന ആള്‍ടെ ബോഡിയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വിബ്രക്ഷന്‍സ് കുറയ്ക്കും.
d) കണ്ണ് ടെസ്റ്റ്‌ ചെയിക്കിക്ക.
e) Diopter കണ്ണിനു അനുസരിച്ച് സെറ്റ്‌ ചെയ്ക്ക.
Thursday, June 14, 2012

മാറുന്ന ലോകം.

കാല്‍വിന്‍ പറഞ്ഞ എന്‍ ചെല്ല പേര് ആപിളില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആണ് ഇത്.

Maslow's hierarchy of needs റഫ്രെന്‍സ്‌ ആയി എടുത്താല്‍, ജനെരക്ഷന്‍ X ആന്‍ഡ്‌ Y തമ്മില്‍ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ട്.


പണ്ട് ഉള്ള തലമുറകള്‍, ബേസിക്‌ നീഡ്സ് മീറ്റ ചെയാന്‍ വേണ്ടി ആയിരന്നു അധാനിചിരുന്നത്.  പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌, ബേസിക്‌ ആയ, താമസം, ഡ്രസ്സ്‌, സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗ്, ഫ്രെണ്ട് ഷിപ്‌, സെക്ഷ്വല്‍ ഫ്രീടം/ചോയിസ്കള് തുടങ്ങിയവയില്‍ എല്ലാം  മിനിനം ഗാരന്റി ഉണ്ട്.  അതിനായി വലുതായി തല പുകയ്ക്കണ്ട കാര്യം ഇല്ല.

സൊ, പണ്ട് ഉള്ള തലമുറയിലെ ആള്‍കാര്‍ ജോലിയ്ക്ക് വരുമ്പോള്‍, അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുവേണ്ടി, കമ്പിനികള്‍ കൊടുക്കുന്ന കാശ് അത് ഇത് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ അത്ര അട്ട്ര്രക്ഷന്‍ തോന്നില്ല. മാനേജര്‍ടെ കാബിന്‍ സൈസ്, ഇത്തിരിയ്ക്കുന്ന ബ്ലെസര്‍ന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡ്‌ നോക്കി ഒന്നും, പുതിയ തലമുറ, ആള്‍കാരെ ബഹുമാനിയ്ക്കില്ല.  മാനേജര്‍ ആയി ഇരിയ്ക്കുന്ന ആളുടെ   തലയ്ക് അകത്തു സംഭവം എന്തേലും ഉണ്ടോ - അതാണ്‌  ബഹുംമാനം കൊടുക്കാന്‍ ഉള്ള ഏക്‌ മാനദണ്ഡം.

ജനെരെക്ഷന്‍ X ഫേസ് ചെയ്ണ്ണ്‍ ഒരു പ്രശനം, അവര്‍ക്ക്‌, ജെന്‍ Y, ആന്‍ഡ്‌ ജെന്‍ X നെ മാനേജ് ചെയ്ണ്ടി വരും എന്നത് ആണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോള്‍, എന്‍റെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബോസ് റിട്ടയര്‍ ആകുന്നു, ആ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ എത്തുന്നു.  പക്ഷെ, ഇപ്പൊ ഉള്ള ഹെല്‍ത്ത്‌ കെയര്‍ എല്ലാം കൊണ്ട്, എന്‍റെ ബോസ് ഇനിയും ജോലി ചെയാന്‍ കേയിപ്പബില്‍ ആണ്.  അതെ പോലെ, മൂപരുടെ ഇത്രേം കാലതെ അനുഭവങ്ങള്‍ എല്ലാം അസ്റ്റ് ആണ്.  സൊ, എന്‍റെ കമ്പിനി, ബോസ്സ്ന്‍റെ റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് കഴിഞ്ഞും, മൂപ്പരെ കണ്സല്ട്ട്ന്റ്റ്‌ ആയി വെയ്ക്കും.  സൊ, അപ്പോള്‍, ഞാന്‍ എന്‍റെ ബോസിന്‍ ജോലികള്‍ അസൈസ്ന്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കും, മൂപ്പര്‍ക്ക്‌ ഉള്ള പെയ്മ്നെറ്റ്‌ തീരുംമാനിയ്ക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാന്‍ ആയിരിക്കും.   അതായിത്, ഞാന്‍ ആണ് എമ്പ്ലോയര്‍, ആന്‍ഡ്‌ എനിക്ക്‌ മാനേജ് ചെയാന്‍ ഉള്ളത് ഒരു ഹാര്‍ഡ്‌ കോര്‍ ജെന്‍ X മെട്ടീരിയല്‍ ആണ്.

അതേ സമയം, ഓഫീസില്‍ ഉള്ള നല്ല ഒരു ശതമാനം ആള്‍കാര്‍, ജെന്‍ Y ആയിരിയ്ക്കും, അപ്പോഴേയ്ക്കും.  അവരുടെ നീഡ്സ്, അവരെ മാനേജ് ചെയാന്‍ ഉള്ള ആയുധങ്ങള്‍ വേറെയാണ്.

ആ പിരമിഡ്ല്, ജെന്‍ Y ഉന്നം വെയ്ക്കുന്നത്, ഏറ്റവും മുകളില്‍ ഉള്ളതിന് തൊട്ടു താഴെ ഉള്ളത് ആണ്.  ചിലര്‍ അതും, ഏറ്റവു മുകളില്‍ ഉള്ളതും.

സൊ, ഒരു സെല്‍ ഫോണ്‍ റിംഗ് ടോണ്‍ന്‍റെ ബേയ്സ് വെച്ച്, അല്ല എങ്കില്‍, കയ്യില്‍ ഉള്ള വാച്ന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡ്‌, ഇട്ട ഷൂസ്, എല്ലാം വെച്ച് ആള്‍കാരെ അളന്നു പണിയ്ക്ക് എടുത്താ, നമക് ആയിരിയ്ക്കും പണി കിട്ടുക്ക.


Tuesday, June 12, 2012

യെസ് സാര്‍ (പിന്നെ ഒരു സല്ലൂട്ടും)

പണ്ട്  യുവതുര്‍ക്കിയായി, മിട്ടായി തെരുവ്വ്, Ankara യിലെ തെരുവുകള്‍ ആണ് എന്ന് കരുതി തെണ്ടി നടക്കുന്ന ടൈം.  എപ്പോഴോ ഒരിയ്ക്കല്‍, ക്രൌണ്‍ല്  പടം കണ്ടു, നടന്നു മാനാഞ്ചിറയുടെ അരികത്തു ഇരുന്നു കേട്ട സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക വട്ടം പറചിലില് കേട്ട കഥ.  (ഒരു 18-20 കൊല്ലം മുന്നേ കേട്ട കഥയാണ്...അവസാന പാര്‍ട്ട് മാത്രേ ശരിയ്ക് ഓര്‍മ്മ ഉള്ളൂ..ഒര്‍ജിനല്‍, അതെ പോലെ അറിയുന്നവര്‍ ക്ഷമിയ്ക്കുക്ക...ഇത് കലുങ്ങു വേര്‍ഷന്‍ ആണ്.)

ഇന്ത്യയിലെ ആര്‍മി, ഒരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എല്ലാം ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്തു. മാക്സിമം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാം ലോഡ്‌ ചെയ്തു.  ഇനീം ലോഡ്‌ ചെയ്താ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ന്‍റെ നടുവ്വ് ഓടിയും എന്ന അവസ്ഥയില്‍ എത്തി.

അത് കഴിഞ്ഞു, മാതാഹാരി  മുതല്‍ പമേല വരെ ഉള്ള സകല ആള്കാരും കൊണ്ട് വന്നു തൂക്കി വിറ്റ ഇന്റലിജന്‍സ്‌ മൊത്തം അങ്ങ് ഫീഡ് ചെയ്തു.  (സിമ്പിള്‍ ആയിരന്നു....പശുന്‍റെ മുന്നിലല് വൈകോല് ഇടുന്നത് പോലെ, അങ്ങ് കൊണ്ട് വന്നു തട്ടി.  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ - ദി മോണ്‍സ്സ്റ്റര്‍ യന്ത്രം ചറ പറാ എന്ന്  മിനിട്ട് വെച്ച് മൊത്തം തീര്‍ത്ത്‌.  എന്നിട്ട്, എ സി റൂമിന്‍റെ ഭിത്തിയില് ചാരി ഇരുന്നു, കിട്ടിയ ഇന്റലിജന്‍സ്‌ മൊത്തം അയ വെട്ടി ..ചുമ്മാ, ടൈം പാസ്‌ കേലിയേ)

അങനെ ഇരിയ്ക്കുമ്പോ, മേജര്‍ ജെനറല്‍, ത്രീ സ്റ്റാര്‍ (അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി) വിക്രമന്‍ സിംഗിനു  ഒരു സംശയം.  ശത്രു രാജ്യതിനു ആന മറുതാ ബാണം ഉണ്ടോ എന്ന്.  നമ്മടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അല്ലെ ആ ചാരി ഇരിയ്ക്കന്നത്...ങ്ങള് പോയി ചോദിയ്ക്ക് ഹാജിയാരെ എന്ന് വിക്രമന്‍ന്‍റെ സബ്കോണ്‍ഷെസ്സ് മൈന്‍ഡ് ടിപ്സ് കൊടുത്തു.

മേജര്‍ ജെനെറലും, മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടെ ജാഥയായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ റൂം കീഴടക്കി.

പോയന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ മേജര്‍ ജെനറല്‍ ഒറ്റ ചോദ്യം, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ന്‍റെ അടുത്ത്  "ഡേയ്....അവര്‍ക്ക് ആന മറുതാ ബാണം ഉണ്ടോ?"

യെസ് ഓര്‍ നോ ചോദ്യം ആണ്.  കമ്പ്യൂട്ടര്‍നോടാണ് ചോദ്യം....ഒരു മേജര്‍ ജെനെറല്‍ ആണ് ചോദിയ്ക്കുന്നത്...

മൂന്നേ മൂന്നു മിനിട്ടിനുള്ളില്  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

"യെസ്"

മേജര്‍ടെ മീശ വിറച്ച്.
കണ്ണുകള്‍ ചുകന്നു.......
ലാടം വെച്ചാ ബൂട്ട് തറയില്‍ ആഞ്ഞു ചവുട്ടി കൊണ്ട്, മേജര്‍ അലറി..."വാട്ട്‌ ?"

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ "യെസ് സാര്‍"

മേജര്‍ നോര്‍മല്‍ ആയി, മീശടെ വിറനിന്ന്...കണ്ണില്‍ നിന്ന രക്ത വര്‍ണ്ണം വാര്‍ന്നു പോയി.  ഒരു കനത്ത മൂളല് നല്‍കി, മേജര്‍ തിരിഞ്ഞു നടന്നു....മേജര്‍ പീച്ചേ മൂഡ്‌...കൂടെ നക്ഷ്ത്രംങ്ങള്‍ ആള്‍സോ, പീച്ചേ മൂഡ്‌.

(കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നെറ്റിയിലെ വിയര്‍പ്പ് ഒപ്പി.  വിയര്‍പ്പ് ഒപ്പാന്‍ വന്ന എ സി ചമ്മിപോയി.)

എന്‍റെ വീടിലെ HP പ്രിന്‍റര്‍ ഇതേ പോലെയാണ്.  പ്രിന്റ്‌ കൊടുത്താ, യെസ് സാര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രിന്‍റ് കമാന്‍ഡ് ശിരസാവഹിച്ച്, ഒരു സലൂട്റ്റ്‌ കൂടെ തരും.  

ശരിയ്ക്കും.  

സലൂറ്റ്‌ അടിയ്ക്കുന്ന സൌണ്ട് വരെ കേള്‍ക്കാം.  ഇങ്ക് ജെറ്റ്‌ പ്രിന്റര്‍ല് പേപ്പര്‍ ലോഡ്‌ ചെയ്മമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്ന  സാദ്‌ സൌണ്ട് ആണ് എന്ന് ചുള്ളി പറയുന്നു.. പക്ഷെ അങനെ ആവാന്‍ ചാന്‍സ്‌ തീരേ ഇല്ല.

എന്തായാലും, മൂപ്പര് പ്രിന്‍റ് ചെയാന്‍ തുടങ്ങി, കൊല്ലം 7 ആയി...ഇപ്പോഴും പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങിയപ്പോ കിട്ടിയ കളര്‍ കുപ്പികള്‍ ആണ് ഉള്ളില്‍ നിരന്നു ഇരിയ്ക്കുന്നത്.  ശാമ വര്‍ണ്ണം മാത്രം ഒരിയ്ക്കല്‍ മാറ്റി.  കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര കൊല്ലം പ്രിന്‍റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആവിശം വന്നില്ല.  ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, പ്രിന്‍റര്‍ന്‍റെ പുതപ്പ് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോ, ...ചോളി കെ പീച്ചേ  പ്രിന്‍റര്‍ കുട്ടപ്പന്‍ പരുവത്തില്‍ ഉണ്ട്.  ഷിമോഗയുടെ പ്രാന്ത്ര പ്രദേശതു നിന്ന്, ശുദ്ധ ജലത്തില്‍ നിന്ന് വാറ്റി എടുക്കുന്ന കരണ്ട് ഒഴുകി വരുന്ന പൈപ്പ്‌ കണക്കറ്റ്‌ ചെയ്തു....യൂ എസ് ബി കുടുംബ കോടതി വഴി, താറുമാര്‍ ആയി കിടന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ - പ്രിന്‍റര്‍ ബന്ധം  പുനസ്ഥാപിച്ചു.

പ്രിസ്റ്റോ...Voila...പ്രിന്‍റര്‍ ഒരു ചെറു ലജ്ജയോടെ ഒന്ന് കുണ്ക്കി.  പ്രിന്‍റ് കൊടുത്തപ്പോ, പഴയ പോലെ യെസ് സാര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു സലൂട്റ്റ്‌ ചെയ്തു, മണി മണിയായി അക്ഷരങ്ങള്‍ പേപ്പറില്‍ വാര്‍ത്തു എടുത്തു, ഒരു താലത്തില്‍ വെച്ച് എന്‍റെ മുന്നില്‍ വണങ്ങി നിന്ന്.

മിടുക്കന്‍.  പഠിച്ചത് ഒന്നും ഒട്ടും മറന്നില്ല.

വളരെ പണ്ട്, ഡിനോസറസ്കള്‍ക്ക്‌ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വരെ ഞാന്‍ Epson ഫാന്‍ ആയിരന്നു.  ലോയല്‍ ഫാന്‍.  പക്ഷെ, രണ്ടു മൂന്നു Epson പ്രിന്‍റര്‍ ഉപയോഗിച്ചതോടെ ആ പനി മാറി കിട്ടി.

Blog Archive