Thursday, June 11, 2009

വിശാല മനസ്കൻ - expossed !!!!!

വിശാല മനസ്കൻ= സജീവ് എടത്താടന്

"വിശാല മനസ്കൻ" എന്ന ഭീകരമായ പേരില് അറിയപെടുന്ന ബ്ലോഗ്ഗെരുടെ ഒർജിനൽ പേര് "സജീവ് എടത്താടന്" എന്നാകുന്നു!!!! വളരെ കഠിനമായ പല സോഫ്റ്വയരും എന്റെ ഉന്നതമായ IQ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബ്ലോഗരെ ഇതാ expose ചെയ്തിരിക്കുന്നു !!!


ശരിയായ പേര് = സജീവ് എടത്താടന്

വീട് = കൊടകരേല് (note: കട്ടിയായ ഒരു കമാന്ഡൊ operation വഴി പിടിച്ചെടുത്ത വിവരം താങ്ങള് സീക്രട്ടായി വായിക്കണം. വായിച്ച തീര്‍ന്നതും പോസ്റ്റ് പ്രിന്റ് എടുത്തു കത്തിച്ചു, ചാരം പുഴയില് ഒഴുക്കുക )

കൊടകര ഭാഗത്ത് കണ്ടു വരുന്ന "ഹവ്വെവര്", "ചുള്ളന് ","ശോ!", " പാമ്പുകടിക്കാനായിട്ട്",“തെറിച്ചു“ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങള് വച്ചാണ് ഫുള് കളി

വിശാലജിയുടെ Att:

പാമ്പ് ബേബിയ്കാണല്ലോ, ദെയ്‌വമെ ഞാന് ബ്ലോഗു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് തോന്നിയാല് ...... അത് കറക്ടാ !

അങനെ ഈ ബ്ലോഗും തുടങി. ഇതിനു മുംൻപ് പല അക്രമ-അട്ടിമറി പരിപടികൾ നട്തിയിട്ടും തൊന്നാത്ത ഒരു. ഒരു.. ഒരു.ഫീലിങ്. ദെയ്‌വമേ... എന്താകും

? എന്താകാന് ?കുന്തം !! ചിൽ ബേബി !!! നമ്മുടെ connections ഫുള്ള് ബ്ലോഗുപുലികളുമായിട്ടന്നു.(in case if you don’t know me, consider yourself as Not-So-Puli type)

തുടങ്ങി ..ഇനി ടപേ എന്നു ഫയ്മസ് ആകണം, ചറ പറ എന്ന് പത്തു അഞൂറ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയണം ....ശോ...കുറെ പണിയുണ്ട്

എന്തായാലും ആദിയും കുറെ ആളെ കൂട്ടണം. ഒരു ഗോമ്പി തുടങ്ങിയാൽ എന്താ ? പിന്നെ. ചോദിയം ആന്‍ഡ് ഉത്തരം ഫുൾ സ്റ്റൊക്ക് ആണ് !! രണ്ടു ചോദിയം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ What is your name ? How old are you ? What is your father ? How is your father ? തുടങ്ങിയ കടു കട്ടി സ്റ്റ്ഫ് മാത്രമേ കയ്യിൽ ഉളു. ഇതാകെ ചൊദിച്ചു ആവസാനും Google കമ്പനി പൂട്ടി വീട്ടിൽ പോകും !!!

എന്നാ പിന്നെ മീനങ്ങാടി stoires-a flash back / re-loaded പൂശാം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ. എന്നിട് വേണം!!!! തടി ചീത്തയാക്കാന് ഇഷ്ട്ടം പോല്ലെ ഈസി വഴിഉളപൊൾ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കീമാന് to ഗൂഗിള് then ഗൂഗിള് to കീമാന് എന്ന കൂട് വിട്ടു കൂട് മാറൽ എന്ന സര്‍ക്കസ് വഴി ഒരു വളഞ്ഞ പോക് ?

എന്നാ പിന്നെ, IT ഭീകരന് എന്ന നിലയ്ക് എന്തെങ്ങിലും പണി ഒപ്പിക്കാം !! മാക്രി ചെട്ട്നു ചേട്ടന് കിട്ടിയ ഹിറ്റ് കണ്ടപ്പോള് ...അദ് ശരി !!! ഇത് ഈസി !!! ഇപ്പം ശരിയാകിതരാം ....

ഉടനെ ഒരു അനോണി ID സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകി expose ചെയ്യാന് നോകി. എന്തോ പ്രശന്നം. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആളെ പിടികിട്ടുനില്ല . ഗൂഗിളില് എന്തോ ബഗ്ഗ് കാണുമായിരിക്കും .

വേറെ ഒരു പോയിന്റ് : ഫേമസ് അല്ലാത്ത ഒരു അനോണി എക്ഷ്പൊസെര് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദേശിച്ച മയിലേജ് കിട്ടൂല്ല. അപ്പം ഇതാ വരുന്നു തലയില് മുണ്ടും ഇട്ടു വിശാലജി !!!! ബെസ്റ്റ് ആള് !!!!

എന്തിനു ഏറെ പറയുന്നു ? അങ്ങനെ ഇപ്പം കമ്പ്ല്ലീറ്റു ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ക്കും വിശാല മനസ്കൻ ആരാ എന്നു മനസിലയല്ലൊ ?

ഉടൻ പ്രതിക്ഷിക്കുക : നിരക്ഷരൻ ആര് ???എന്താണ് ഉദേശം ? (വിത്ത്‌ ഫോട്ടോ)

OT : നിരക്ഷരൻ, നോം യാത്ര വിവരണവും തുടങി. എത്രയം വേഗം കീ ബോര്ഡും മൌസും അടിയറവ് വച്ചാല്, താങ്കൾക് കൊള്ളാം.

Post a Comment