Thursday, June 18, 2009

സ്ഥലം ഏതു എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കൂ ...സമ്മാനം നേടൂ !!!!

ഏറ്റവം കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആദിയം പറയുന്ന ആൾക്, സത്യമായും ഡയറി മില്‍ക്ക് വാങ്ങി ചെറായി മീറ്റില്‍ വെച്ച് കൈമാറുന്നതായിരികും.

ഇതു സത്യം...സത്യം...സത്യം.......


Update : ക്ലു ദാ...ഇവിടെ..

Pic #1


Pic #2

Pic #3

Pic #3 (a closeup of the Pic #3)

Pic #4
Pic #5
Post a Comment