Tuesday, April 22, 2014

സിമിങ്ങ് പൂൾ Etiquettes

അക്രമം എവിടെ നടന്നാലും, അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും....അത് ഇപ്പൊ കല്കട്ടയിൽ ആണേലും ശരി....രക്ഷകൻ ആയി നോം അവതരിചിരിയ്ക്കും.

തുള ഇല്ലാത്ത അണ്ടർ വെയര് ആണ് സ്വമിംഗ് കൊസ്റ്റ്യൂം എന്നത് ആണ് സ്വമിംഗ് ലോകത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനു പൊതുവെ  ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിധാരണ എന്ന് തോന്നുന്നു.  വാട്ടർ തീം പാര്ക്ക്, ക്ലബ്‌/പബ്ലിക് സ്വമിംഗ് പൂൾ, ഹോട്ടലിലെ സ്വമിംഗ് പൂൾ, തുടങ്ങി കടൽ പുറത്തു വരെ ജോക്കി, അശോകാ എന്ന് എല്ലാം ബ്രാൻഡ്‌ അണ്ടെർ വേര് ഇട്ട ആള്കാരെ കാണാം.

പണ്ട് ഇതേ വിഷയത്തിൽ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടപ്പോ, എനിക്ക് നാട്ടുകാര് ലേബൽ അടിച്ചു തന്നത് ഓര്മ്മ ഉണ്ട്.  പക്ഷെ നമ്മ തളരില്ല.  ഇന്നാ പിടി :

പ്രിവട്റ്റ് അല്ലാതെ എല്ലാ സ്വമിംഗ് പൂളും,  നമ്മൾ അല്ലാതെ വേറെയും ആൾകാർ ഉള്ളത് ആണ്.  സ്വമിംഗ് പൂൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ, ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ് തുടങ്ങി പല നിയമങ്ങൾ/മര്യാദകൾ പാലിയ്ക്കാൻ ഉണ്ട്.   പലതും നമ്മടെ സേഫ്റ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണ്.

ഡ്രെസ്സ് :

തലയിൽ :  തലയിൽ ഇടുന്ന തൊപ്പി, മിക്ക സ്ഥലത്തും മസ്റ്റ്‌ ആണ്.  സിലികൻ തൊപ്പി കിട്ടും.  അത് ആണേൽ, നല്ല ടയിട്റ്റ്  ആയിട്ട് നിന്നോളും തലയിൽ.  മുടി വെള്ളത്തിൽ വീണു ബാക്കി ഉള്ളവര്ക് ശല്യം, പൂൾ ക്ലീൻ ചെയാൻ ഉള്ള ബുദ്ധി മുട്ട് തുടങ്ങിവ്യ ആണ് തൊപ്പി നിര്ബന്ധം ആകാൻ കാരണം.

കോട്ടൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്ക്യ ഡ്രസ്സ്‌,   സ്വമിംഗ് പൂള്ളിൽ അനുവദനീയം അല്ല.  ശരീരത്തിലെ വിയപ്പ്ര് എല്ലാം കോട്ടൻ അധികം ആയി അബോര്ബ് ചെയ്തു , അത് സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആകുന്നു എന്നത് ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ള കാരണം.  വേറെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആൾകാർ ഇട്ടു കൊണ്ട് വന്ന അണ്ടെർ വെയര് അങനെ തന്നെ ഇട്ടു കൊണ്ട് പബ്ലിക് പൂള്ളിൽ ഇറങ്ങി, ദേഹത്ത് ഉള്ള വിയര്പ്പ് ആൻഡ്‌ അണുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് ത്ടായാൻ ആണ് എന്നാണു.  ടീ ഷർട്ട്‌, ബനിയൻ തുടങ്ങിയവ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല.

ആണുങ്ങൾക്ക്, ബ്രീഫു മോടലിൽ ഉള്ളതും, പിന്നെ മുട്ടിനു മുകളില വെച്ച് അവസാനിയ്ക്കുന്ന സകിൻ ടയിട്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയ സ്വമിംഗ് വേർ ആണ് ഉള്ളത്.  (നിക്ക്, ആഡിദാസ് പോലെ ഉള്ളവർക്ക്, സ്പോര്ട്സ് വേർഷൻ ഉണ്ട്.  വളരെ ചെറിയ സയിസ് ഉള്ളവ ആണ് ഇത്.  സൊ, ചില പൂളിൽ ഇത് ഇട്ടു ഇറങ്ങിയാൽ, ഇത് അണ്ടർവേര് ആണ് എന്ന് കരുതി, പൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.  സൊ, നിങ്ങടെ സ്വമിംഗ് ഹോട്ടൽ, റിസോര്ട്ട് തുടങ്ങിയ (നോണ്‍ സ്പോര്ട്സ്)ഏരിയയിൽ ആണേൽ, ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്.)  മിക്ക സ്ഥലത്തും, ആണുങ്ങൾക്ക് ടോപ്‌ ലെസ്സ് ആയി ഇറങ്ങാൻ മാത്രേ അനുവാദം ഉള്ളൂ.  നയിലോണ്‍ കൊണ്ട് ഉള്ള ടോപ്‌ ഇട്ടാലും അനുവധിയ്ക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങള കണ്ടുട്ടുണ്ട്.  അതെ സമയം, സ്കൂബാ ചെയ്ന്ന വെറ്റ് സ്യൂട്ട് ഇട്ടു വരുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം.

സ്ത്രീകള്ക് പല ടൈപ്പ് സ്വിം വേർ ഉണ്ട്. ബിക്കിനി, സിംഗിൾ പീസ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട്, പിന്നെ, ഇന്ത്യൻ വേർഷൻസ് ആണ് എന്ന് തൊന്നീയ്ക്കുന്ന ടെനീസ് ഡ്രസ്സ്‌ ആൻഡ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട് മിക്സ് ആയ ഡ്രസ്സ്‌ ആണ് അധികം ആൾകാര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ചിലത് ടെനീസ് ഡ്രസ്സ്‌ ആൻഡ്‌ സൈക്കിൾശോര്ട്സ് മിക്സ് ആയ ടൈപ്പ് ഡ്രെസ്സും ഇട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  പക്ഷെ, ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ  പീസ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട് ആണ് എന്നാണു നീന്തൽ ശരിക്കും എന്ജോയ്‌ ചെയ്ന്ന പല സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

സ്പീഡോ ആണ് എന്റെ ഫെവരെറ്റ് ബ്രാൻഡ്.

ആണ് ആൻഡ്‌ പെണ്ണ്  - രണ്ടു കൂട്ടരും, സ്വിം വേർനു ഉള്ളിൽ അണ്ടെർവേര് ഇടാൻ പാടില്ല.

ആക്സസ്രീസ് :
ക്ലോറിൻ നല്ലത് പോലെ മിക്സ് ആയ വെള്ളം ആണ്, പൂളിൽ ഉണ്ടാവുക.  സൊ, ടാറ്റൂ ഉള്ളവർ, വാട്ടര് പ്രൂഫ്‌ ആയ സണ്‍ ക്രീം ടാട്ടൂവിൽ ഇടണം.

ചിലര്ക്ക്, ചെവിയിൽ വെള്ളം കേറുന്നത് പ്രശനം ഉണ്ടാക്കും.  സൊ, ചെവിയിൽ ഇടാൻ ഉള്ള പ്ലഗ് വാഗ്നാൻ കിട്ടും, അത് ഉപ്യോഗിയ്ക്കുക്ക.

ഗോഗിള്സ് :  എ മസ്റ്റ്‌- എന്നാണു എന്റെ അനുഭവം.  വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ച ശരിയാവാൻ, വേറെ ആരേലും നമ്മടെ നേരെ നീന്തി വരുനുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ എല്ലാം ഇത് നല്ലത് ആണ്.  അല്സോ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള വ്യൂ - അത് ഒരു നല്ല അനുഭവം ആണ്.  അതിനും ഇത് വേണം.  സ്പീഡോയുടെ കിഡ്സ്‌, Active Essentials, Fitness,Competition Racing എന്ന് ഇങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്.  നല്ല ഗോഗിൽനു രണ്ടായിരം വരെ ആവും വില.  പക്ഷെ, നീന്തൽ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാൻ ഭാവം ഉണ്ടേൽ, ഇത് ഒരു വളരെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആണ്

വേറെയും പല പല ആസസരീസ് ഉണ്ട്...ലാപ് കൌണ്ട് ചെയ്ന്ന വാച്ച്, പാട്ട് കേള്ക്കാൻ വാട്ടര് പ്രൂഫ്‌ ഹെഡ് ഫോണ അങനെ പലതും.

വേറെ ആള്കാരുടെ അടുത്ത്, അവരുടെ അകസരീസ് കടം ചോദിക്യ്ക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ല.  പലര്ക്കും ബേസിക്കലി അത് ഇസ്ട്ടം അല്ല.  അത് കൂടാതെ, ഗോഗിള്സ് എല്ലാം ഓരോ ആള്കാരും അവരുടെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ആവും.  കേറി കൈ വച്ചു അലബ് ആകല്ല്....ബ്രിങ്ങ് യുവര് ഓണ്‍ ഗിയർബിഫോർ ചാടിംഗ് ടു വെള്ളം :

1) കാലിൽ മസിൽ പിടിയ്ക്കും എന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രശനം ഉള്ളവർ, വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടികൾ.

2) വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് ആക്ചൊലി എല്ലാവര്ക്കും നല്ലത് ആണ്.

3) വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് കഴിഞ്ഞു, ഷവറിൽ കുളിച്ച ശേക്ഷം വേണം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ.  ദേഹത് ഉള്ള വിയര്പ്പ് എല്ലാം സ്മിങ്ങിൻ പൂളിൽ മിക്സ് ആവാതെ ഇരിയ്ക്കാൻ ആണ് ഇത്.  (സ്വമിംഗ് കഴിഞ്ഞു കേറിയതും, ഇതേ പോലെ ഒരു ഷവർ മസ്റ്റ്‌ ആണ്.)

4) തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച്, മുടി മുഴുവൻ അതിനു ഉള്ളിൽ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.

5) സ്വമിംഗ് പൂള്ളിൽ ഇരഗ്ഗ്നുന്നതിനു മുന്നേ, ആര് എല്ലാം എവിടെ എല്ലാം നീന്തുന്നു, ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം, കൂടിയ സ്ഥലം എല്ലാം  നോക്കി വെയ്ക്കണം.

6) കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് പോലെ ആവില്ല, പുഴയിൽ നീന്തുന്നത്.  സൊ, വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്ത നീന്തൽ താരം ആണേൽ, ഫസ്റ്റ് കുറച്ചു റൌണ്ട് സ്വമിംഗ് പൂളിന് സൈഡ് /ഭിത്തി ഉള്ള ഭാഗത്ത്‌ കൂടെ വേണം നീന്താൻ.  സൊ, പ്രശനം തോന്നിയാൽ, സൈഡിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാം/റസ്റ്റ്‌ എടുക്കാം, നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നമക്ക് പുറത്തു ചാടാം.  സ്വമിംഗ് പൂളിൽ തിരക്ക് ആണേൽ, സൈഡ് ലെയ്ൻ കാലി ആകുന്നതു/സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത് കാത്തു നില്ക്കൂ.

7) വായിൽ ഉള്ള ബബിൾഗം, ഗുട്‌ക്ക എല്ലാം തുപ്പി കളഞ്ഞു, വായും കൂടെ കഴികിയാ ടോപ്‌ ആയി.

8)സ്വമിംഗ് പൂളിന് കാവൽ നില്ക്കുന്ന ഓർ ലൈഫ് ഗാര്ഡ് ആള്കാരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചു, കമ്പനി കൂടി അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റത്തെ ഇരിയ്ക്കുക്ക.  ആരേലും മുങ്ങുന്നു എങ്കിൽ അത് പെട്ടന്ന് കണ്ടു റിയാക്റ്റ്‌ ചെയാൻ ഉള്ളവർ ആണ് അവര്.  അവരുടെ കൂടെ കൂടി കഥ കവിത  പറഞ്ഞു അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റത്തെ ഇരിയ്ക്കുക്ക.

9) ഡയേറിയ തുടങ്ങി പകരുന്ന അസുഖം ഉള്ളവർ സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങരുത്.

10) സ്ത്രീകള്ക് പീരിയഡ് ടൈം സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പ്രശനം അല്ലാ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്.  വാട്ടർ പ്രഷർ കാരണം, ഫ്ലോ കുറയും/അല്മോസ്റ്റ് നില്ക്കും എന്നാണു കേട്ടത്.  തമ്പോൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് ആണ്, പാഡ് ഉപ്യോഗിയ്ക്കുന്നതിലും നല്ലത്. പൂളിൽ നിന്ന് കേറിയ ഉടനെ ടോവ്വേൽ ചുറ്റുക്ക തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഇറക്കി, ഫ്ലോ പുറത്തു വന്നു ആൾകാർ കാണുന്നത് തടയാം.  പാഡ് പൂളിൽ ഉള്ള വെള്ളം അബ്സോര്ബ് ചെയ്തു ഡിഫികല്ല്റ്റ് ടു മാനേജ് ആവും.   tampon ആണ് ബെറ്റർ എന്നാണു പരിചയം ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്‌.


ഇന് ദി വെള്ളം :

വായിൽ വെള്ളം എടുത്തു ഫൌണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഉണ്ടേൽ, ഈ സൈഡ് ലേയ്ക്ക് മാറി നില്ക്കുക്ക...അവര്ക്ക് ഉള്ള ഇടി അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്  ആണ്.  മൂക്ക് ചീറ്റുക്ക തുടങ്ങി ബാകി കലാരൂപങ്ങിൽ രിസേര്ച് ചെയ്ന്ന്വരും അങ്ങോട്ട്‌ തന്നെ മാറി നില്ക്കുക്ക.

ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ സ്പ്യെസ് കൂടെ എടുക്കാതെ, പബ്ലിക് ന്യൂയിസെന്സ് ആവാതെ നീന്തുക്ക.

മുന്നില് വേറെ ആൾ നീന്തുന്നു എങ്കിൽ, അകലം പാലിയ്ക്കുക്ക.

ഭിത്തിയിൽ ചവുട്ടി തള്ളി സ്ടര്ടിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ, മുന്നില് ഉള്ള ആളുമായി അകലം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്ക്ക.

നീന്തുന്നതിനു ഇടെൽ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുന്നു എങ്കിൽ, ഒരു ലാപ് കഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നത് ആവും നല്ലത്.  അല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റിയാൽ, സ്പീഡ് വിത്യാസം വരും..സൊ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന ആളടെ കാൽകുലെഷൻ തെറ്റും.

കേറി കഴിഞ്ഞു :

ചിലര്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കേറി കഴിയുമ്പോൾ, ചെറിയ തല ചുറ്റം ഉണ്ടാവും.  സൊ കേറിയതും, പൂൾ സൈഡ് ലൂടെ നടന്നു, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്...സൊ, മാറി നടക്കുക്ക.  അല്ല എങ്കിൽ, കുറച്ചു നേരം സൈഡ് ആയി ഇരിയ്ക്കുക്ക.

പൂള്ളിൽ നിന്ന് കേറിയതും, വീണ്ടും ഒരു ഷവർ, വിത്ത്‌ സോപ്പ് മസ്റ്റ്‌ ആണ്.

ക്ലോറിൻ കാരണം സകിൻ വലിയും....സൊ, നല്ല മോയിചാർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്ക്ക.

വേറെയും എന്ത് എല്ലാമോ ഉണ്ട്...പെട്ടന്ന് ഓര്മ്മ വന്നത് ഇത്രേം.  എന്തേലും വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, പറയൂ...കൂട്ടി ചേര്ക്കാം.

പൂൾ എന്നത് പബ്ലിക്ക് സ്ഥലം ആണ്, അത് രെസ്പോന്സിബിൽ ആയി ഉപ്യോഗിയ്ക്കുക്ക.
 
Post a Comment